WOOP czyli o tym, dlaczego pozytywne myślenie nie działa

Dobra Książka HR

Gabriele Oettingen WOOP. Skuteczna metoda osiągania celów.

 

 

 

 

 

 

 

Myślę, że po przeczytaniu tej książki można spojrzeć na teorie o pozytywnym myśleniu zupełnie inaczej.

Gabriele Oettingen opisuje swoje wieloletnie badania związane z optymizmem, pozytywnym myśleniem i ich związkiem z osiąganiem sukcesów.

Wiele z nas jest przekonanych, że pozytywne myślenie i optymizm to podstawowe składowe sukcesu. Funkcjonuje powszechne przekonanie, że pozytywne fantazje, marzenia czy  wizualizacje wpływają na naszą motywację i pomagają osiągać cele.

Kult optymizmu podsycają motywacyjne cytaty w stylu „możesz zawsze wszystko” czy cytowany przez Autorkę: „Dream it. Wish it. Do it.”

Powszechne jest oczekiwanie pozytywnej postawy czy bezkrytycznej wiary w sukces.

Oettingen wkłada kij w mrowisko – opisuje szereg badań, które pokazują coś wręcz przeciwnego. Okazuje się, że nadmierny optymizm, bezkrytyczna wiara w sukces czy pozytywne fantazje wręcz przeszkadzają osiągać sukces.

Oczywiście – fantazjowanie nie jest tylko szkodliwe, ma też niezaprzeczalne zalety, takie jak lepsze samopoczucie i zaspokajanie prostych potrzeb. Jednak, faktycznie nie przybliża nas do sukcesu w sprawach wymagających wiele energii i dużego zaangażowania.

Dlatego też kolejny krok w pracy Oettingen, było sprawdzanie, w jaki sposób możemy wykorzystać marzenia do faktycznego osiągania sukcesu.

Skupiła się na zjawisku, które nazwała kontrastowaniem mentalnym. Metoda ta miała połączyć fantazjowanie (wyobrażanie sobie pozytywnego efektu naszych działań) z odniesieniem do rzeczywistości oraz potencjalnych przeszkód. Dodatkowo można ją wzbogacić o  metodę „Jeżeli (pojawi się przeszkoda x) to zrobię … „.

Wiele badań później wnioski okazały się jednoznaczne.

Kontrastowanie mentalne działało w warunkach laboratoryjnych i eksperymentalnych. Pojawiła się jednak wątpliwość czy naukowa teoria będzie możliwa do wykorzystania w realnym życiu.

Kolejne eksperymenty potwierdziły, że metoda działa, dodatkowo wzbogacona o implementację intencji.

Dlatego też, Oettingen wraz z zespołem postanowili uczyć stosowania kontrastowania mentalnego pod bardziej marketingowo brzmiąco nazwą WOOP.

WOOP to akronim od

W – wish – cel, życzenie

O – outcome  - wynik, pożądany rezultat, korzyść

O – obstacle – przeszkoda

P  - plan

Metoda WOOP  - opiera się na swobodnym przepływie myśli a nie na szczegółowej analizie. Może mieć zastosowanie w wielu obszarach – w lepszym radzeniu sobie z trudnościami, w pracy, w relacjach.

Pracę wg WOOP zaczynamy od wyobrażeniu sobie naszego celu, czyli tego do czego chcemy dążyć. Następnie skupiamy się na wyobrażeniu jakie korzyści uzyskamy, jak będzie wyglądać sytuacja idealna, do której dążymy.

Kolejnym elementem jest poszukiwanie przeszkód – zewnętrznych i wewnętrznych. Odpowiedź na pytanie: „Co cię hamuje?”.

Ostatni etap to przygotowanie planu wraz z przewidzeniem potencjalnych przeszkód.

Ćwiczeniem można wykonywać mentalnie, ale tez oczywiście pisemnie.

Siłą tej metody jest jej prostota.

Podsumowując, czego uczy książka:

  • że same marzenia (chociaż miłe) nie wystarczą aby osiągnąć sukces
  • że znając swoje ograniczenia i sposoby radzenia sobie z nimi jesteśmy bardziej efektywni i szybciej osiągamy założone cele
  • że możemy stosować metodę WOOP z sukcesem, w wielu codziennych sytuacjach, zarówno prywatnych jak i zawodowych.

Bez wątpienia, po lekturze tej pozycji, będziemy inaczej patrzeć na planowanie i skuteczność oraz bezkrytyczny optymizm.

HRPolska.pl zaprasza do lektury!

Więcej  na stronie www

 

Drukuj artykuł
Redakcja HRPolska.pl
Magdalena Siwińska

Partner Zarządzający, Grupa HR Masters. Redaktor naczelna HRpolska.pl

Partner Zarządzający, Grupa HR Masters.
Specjalizacja: HR Biznes Partner – wsparcie firm w zakresie wdrażenia audytów i procesów personalnych, prowadzenie i koordynacja projektów rozwojowych.
HR Manager z kilkunastoletnią praktyką, coach ACC ICF, trener biznesu. Jako HR Business Partner – niezależny specjalista, wspiera organizacje w budowaniu procedur związanych z szeroko rozumianym zarządzaniem ludźmi. W pracy kładzie nacisk na badanie efektywności wszelkich procesów z obszaru polityki personalnej.
Coach ICF (ACC) – rozwój kompetencji osobistych, menedżerskich, coaching kariery. Psycholog biznesu i trener umiejętności społecznych.

 

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.