W poszukiwaniu utraconej skuteczności

Dobra Książka HR

Produktywność, efektywność, skuteczność … to słowa odmieniane w firmach przez wszystkie przypadki. Żyjemy w czasach dynamicznych zmian. Ich konsekwencje dotykają każdego sektora i każdej firmy na świecie. Jak odpowiedzialnie zarządzać biznesem w XXI wieku, gdy trzeba konkurować relacjami i innowacjami, a ciągły rozwój otoczenia wymusza na firmach fundamentalne w swoich zasadach transformacje? Książka Marii Magdaleny Gulewicz „Jak odzyskać utraconą skuteczność”, identyfikuje te złożone problemy i pokazuje, jak je adekwatnie oraz odpowiedzialnie rozwiązać.

Zmiana paradygmatu w biznesie               

Globalizacja i postęp technologiczny przyczyniły się do ogromnego rozwoju przedsiębiorstw w zakresie sposobów organizacji i metod zarządzania. Przeobrażenia te pociągnęły za sobą ewolucję znaczenia pracy oraz innych aspektów w życiu człowieka. Jednak wraz z nastaniem ery 24/7, dotychczasowe prorozwojowe podejście oraz modele biznesowe - budowane na wydajności, maksymalizacji zysku, optymalizacji kosztów, utrzymaniu przewagi konkurencyjnej - utraciły swoją efektywność. Firmy, aby przywrócić swój kurs, zaczęły zwracać się ku takim działaniom, które niegdyś stanowiły o ich sukcesie. Intensyfikacja stosowanych przez lata metod doprowadziła do sytuacji, gdy tradycyjne modele biznesowe stały się wręcz niebezpieczne dla biznesu, a przy braku umiaru i odpowiedzialności również dla samego społeczeństwa. Przeciążeni, zmęczeni i zestresowani presją na wyniki pracownicy są tak wydrenowani z energii życiowej, że ich produktywność i jakość pracy spadają, a brak czasu na rodzinę, zaspokajanie swoich potrzeb czy realizowanie aspiracji potęgują frustrację.

"Wyznawania, przed którymi dzisiaj stanęły zarządy firm, są konsekwencją splotu kilku istotnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu zarówno biznesu, jak i ludzi. Możemy mówić o paradoksie efektywności pracy, kiedy firmy chcąc budować zaangażowanie pracownika doprowadzają do szybkiego wypalenia zawodowego"– mówi Maria Magdalena Gulewicz, autorka książki „Jak odzyskać utraconą skuteczność. Wysoką jakość życia uzyskujemy dzięki równoważeniu aktywności pomiędzy kilkoma obszarami życia: pracując, realizując się jako rodzic, poświęcając czas swojej rodzinie oraz przyjaciołom, a także wspierając innych. Musimy jednak przede wszystkim znaleźć czas dla siebie: na odpoczynek, dbałość o zdrowie, hobby, rozwój osobisty i duchowy. Idea zachowania równowagi między pracą a życiem jest zorientowana na integrację obszaru zawodowego i pozazawodowego, a nie - jak to się zwykło uważać - na podtrzymywaniu tradycyjnego modelu, w którym oba obszary są odseparowane. Celem jest wsparcie ludzi w realizowaniu się w każdej ze sfer życia, dając im pełnię satysfakcji oraz wpływając na ich rozwój w ujęciu holistycznym.

Zaspokajanie wielowymiarowych potrzeb pracowników warunkiem rozwoju firm

Publikacja Marii Magdaleny Gulewicz koncentruje się na wnikliwej analizie sytuacji rynkowej oraz przyczynach, które doprowadziły firmy do utracenia efektywności.  Opisuje czym jest wydajność i przywraca należne miejsce w skali biznesowych priorytetów potrzebom pracowników. Ich zaspakajanie ma kluczowe znaczenie dla jakości życia oraz osiąganych rezultatów tych jednostkowych, a co za tym idzie również i firmowych. Książka koncentruje się wreszcie na obszarach odpowiedzialności i jej kluczowej roli dla współczesnego biznesu. Prezentując podstawy funkcjonowania zdrowych firm, wskazuje na konieczność zmiany kierunku rozwoju biznesu na bardziej zrównoważony.

Dzięki przedstawionym wynikom badań, prostym ćwiczeniom, praktycznym wskazówkom oraz prawdziwym historiom książka „Jak odzyskać utraconą skutecznośćstanowi praktyczne kompendium wiedzy dla liderów organizacji, którzy chcą przywrócić energię nie tylko sobie, ale także zapewnić równowagę w swoim otoczeniu, a dzięki temu osiągać jeszcze lepsze rezultaty. Przygotowane  arkusze ćwiczeń dla czytelników oraz pytania dotyczące feedbacku z otoczenia umożliwiają natychmiastowe działanie i zmierzenie się
z najbardziej aktualnymi wyzwaniami we wszystkich kluczowych aspektach życia.

"Dziś nie da się tworzyć skutecznych firm nie dbając o zaspakajanie wielowymiarowych potrzeb pracowników lub co gorsza ograniczanie ich wyłącznie do wykonywania pozbawionej głębszego sensu i wartości pracy" – podkreśla Maria Magdalena Gulewicz, autorka książki."Liczę się z tym, że nie wszystkie treści mogą zostać zrozumiane i przyjęte bezkrytycznie. Mam swoje stanowisko w sprawach biznesu i przywództwa. Czuję się komfortowo wyrażając je.  Mam ambicję dostarczać innowacyjnych pomysłów i idei w zakresie zarządzania, aby biznes odkrył swoją siłę w tworzeniu lepszego świata oraz pomaganiu ludziom dobrze żyć".

Książka „Jak odzyskać utraconą skuteczność” Marii Magdaleny Gulewicz ukazuje się nakładem wydawnictwa INFOR w czerwcu 2019 r. Będzie można zamówić ją w przedsprzedaży na stronie www. sklep.infor.pl

10% wszystkich honorariów autorskich zostaje przekazane organizacjom charytatywnym wspierającym wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci oraz młodzieży, których zdolności, predyspozycje i pasje nie idą w parze z możliwościami finansowymi, między innymi Fundacji Nienieodpowiedzialni (Program Będę Kim Zechcę).  

Drukuj artykuł
Patronem medialnym książki jest Portal HRPolska.pl

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.