Lider dobrostanu, Ewa Stelmasiak

Dobra Książka HR

Nowość wydawnicza: pierwsza w Polsce książka Ewy Stelmasiak o kulturze dobrostanu - „Lider dobrostanu. Jak tworzyć wspierającą kulturę pracy w hybrydowym świecie”.

Wellness kojarzy Ci się ze spotkaniem integracyjnym w SPA lub happiness managerem?
Nic bardziej mylnego! Wellness, strategia well-being i kultura dobrostanu to obszary zarządzania, które mają wymierny wpływ na wynik finansowy i kondycję kapitału ludzkiego firm.

Zarządzanie dobrostanem przekłada się nie tylko na obniżenie kosztów zdrowotnych w organizacji. Sprawia, że Pracownicy chętniej ze sobą współpracują, są bardziej zaangażowani i dają z siebie więcej, niż się od nich oczekuje. Poprawia to konkurencyjność firmy. Dobrostan ma też przełożenie na rezyliencję Pracowników, czyli ich odporność na stres i zdolność do konstruktywnego reagowania na złożone sytuacje zmiennego świata, co jest aktualnie kluczem do sukcesu organizacji. Ma udowodniony naukowo wpływ na retencję pracowników, bo dbanie o niego po prostu zapobiega odejściom. Rola dobrostanu w pandemii stała się jeszcze bardziej kluczowa.

Wellness, well-being i kultura dobrostanu nie są zatem jedynie modnym dodatkiem
do zarządzania, ale ważnym komponentem społecznej odpowiedzialności, bez którego funkcjonowanie firmy we współczesnym świecie z pewnością nie będzie optymalne.

 Ewa Stelmasiak jest pionierką wellness w Polsce. Szkoliła się u czołowych amerykańskich twórców ruchu wellness, z którymi współpracuje do dzisiaj. Jej książka Lider dobrostanu. Jak tworzyć wspierającą kulturę pracy w hybrydowym świecie” to pierwsza pozycja na rynku polskim zawierająca wiedzę oraz doświadczenia praktyków biznesu, a także analizująca zjawiska związane z well-beingiem, wellness oraz dobrostanem. Publikacja jest przeznaczona w szczególności dla liderów w organizacji, którzy mają realny wpływ na budowanie dobrostanu, choć będzie również inspiracją dla wszystkich osób, które dbając o zaangażowanie, motywację, zdrowie i satysfakcję Pracowników, pragną też zadbać po prostu o siebie.

Książka dostarcza nie tylko wiedzy, dobrych praktyk oraz inspiracji, ale również udowadnia, że świadome dbanie o firmowy well-being to klucz  do sukcesu Pracowników, ich liderów i całej firmy. Pisząc tę książkę, Ewa Stelmasiak sięgnęła do swojego wieloletniego doświadczenia w obszarze wellness w medycynie i well-being w biznesie, ale też przeprowadziła liczne wywiady z menedżerami, naukowcami, praktykami biznesu, kadrą zarządzającą oraz pracownikami z różnych krajów.

Jak stać się lepszym liderem?

Autorka omawia pięć podejść do zarządzania dobrostanem w organizacji oraz wyjaśnia, od czego należy zacząć. Stawia pytania, które powinniśmy sobie zadać, jeśli zależy nam na dobrostanie własnym, rozwoju naszych organizacji i zrównoważonym rozwoju świata.

Jak pisze Ewa Stelmasiak: „Odpowiedzi to drogowskazy na drodze do wellness”. Według autorki każdy jest liderem dobrostanu własnego, ale też swoich pracowników i bliskich,
a dbałość o dobrostan należy traktować jako grę zespołową. W dobie pandemii oraz w hybrydowym życiu łączącym obecność online i offline, niezwykle ważne jest, by pamiętać o wspólnotowym aspekcie tej idei.

Kluczową myślą książki jest przekonanie, że organizacje odnoszące sukces to te, których liderzy potrafią zadbać o dobrostan pracowników. W najnowszym raporcie Aon Global Well-being Survey stwierdzono, że kultura dobrostanu nie jest „inicjatywą”, ale trwałą zmianą w sposobie pracy. W związku z tym wspieranie liderów w rozwijaniu well-beingowych kompetencji pozwala wypracować nową kulturę pracy bazującą na wartościach dobrostanowych.

Dlatego jedną z kluczowych umiejętności liderskich powinno być współtworzenie nowych norm kulturowych wspierających dobrostan, zaś Lider dobrostanu dostarcza unikalnego know-how i narzędzi, które pomogą im to osiągnąć.

Dobrostan to coś więcej niż well-being pracowników.

Prawdziwy postęp zaczyna się od tego, czego nie może dać sama wiedza ekonomiczna, czyli od mądrości mówiącej nam, co znaczy żyć dobrze – Rutger Bregman

Tą myślą swoją książkę rozpoczęła Ewa Stelmasiak zauważając, że dobrostan nie odnosi się jedynie do kultury organizacji, ale również do Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Dobrostan w ujęciu Ewy Stelmasiak rozumiany jest holistycznie, zarówno w odniesieniu do człowieka, jak i jego otoczenia.

Kluczowe idee zawarte w książce

  1. Wellness = well-being + well-doing

Wellness to idea oznaczająca pozytywne podejście do zdrowia rozumianego nie jako brak choroby, ale ciągły proces rozwoju prowadzący do coraz lepszego życia. W ujęciu Ewy Stelmasiak na wellness składa się nie tylko dobre samopoczucie (well-being), ale także i czynienie dobra (well-doing). Na dobrostan składają się też aspekty afektywne (dobry nastrój, pozytywne emocje) oraz kognitywne (całościowa ocena swojego życia jako satysfakcjonującego, poczucie sensu).

  1. Dbanie o siebie jako kompetencja i postawa altruistyczna

Dbanie o siebie to aktywne działanie na rzecz zwiększania osobistego dobrostanu. To proces świadomego wyboru priorytetów, na które poświęcimy swój czas i energię. To również uświadomienie sobie własnych mocnych stron, czyli tego, co stanowi nasze życiowe oparcie. To jednocześnie postawa altruistyczna, bo dzięki niej stajemy się lepszymi liderami, współpracownikami, partnerami, po prostu lepszymi ludźmi.

  1. Każdy jest liderem dobrostanu

Rola lidera dobrostanu nie ogranicza się do bycia szefem. Liderem dobrostanu może być każda osoba w swoim zespole i rodzinie. Pełnimy tę rolę, gdy wychodzimy z inicjatywą, by wspólnie wyjść na spacer czy też okazujemy drugiej osobie troskę w obliczu kryzysu psychicznego, ufając, że gdy my będziemy w potrzebie z obniżonym nastrojem czy poziomem energii – ktoś również zadba o nas. W tym sensie dążenie do bycia liderem dobrostanu przypomina raczej sztafetę niż sprint. Szczególnie w dobie pandemii – gdy nasz dobrostan podlega fluktuacjom w obliczu bieżących wyzwań – widać potrzebę, by ludzie świadomie podejmowali rolę liderów dobrostanu wobec swoich współpracowników i bliskich.

  1. Dobrostan jako gra zespołowa

Nikt nie jest samotną wyspą, a jakościowe relacje pozwalają nam utrzymywać wysoki poziom zdrowia i dobrostanu oraz skutecznie wzajemnie się wspierać. Służą temu wsparcie jeden na jeden, grupowe i społeczności. Autorka poleca szczególnie peer-to-peer mentoring na rzecz zdrowia i dobrostanu oraz coaching wellness. Właśnie dlatego, że stanowimy system naczyń połączonych dobrostan można porównać do gry zespołowej.

  1. Hybrydowy dobrostan

Hybrydowy dobrostan to proces dokonywania świadomych wyborów na rzecz zwiększania swojej efektywności w hybrydowym świecie, w którym w sposób ciągły przełączamy uwagę pomiędzy rzeczywistością realną a wirtualną.

  1. Kultura dobrostanu

Kultura dobrostanu to takie środowisko pracy, w którym łatwo dokonywać zdrowych wyborów wspierających dobre życie. Definiuje się ją jako sieć oddziaływań społecznych, kształtujących postawy i zachowania jednostek. Na modelu kultury dobrostanu składa się sześć kluczowych elementów: wartości, postawa i kompetencje liderów, obowiązujące normy kulturowe, klimat społeczny pracy, wzajemne wsparcie, oraz punkty styku. Normy kulturowe to wzorce postępowania, o których mówi się: „tak to u nas działa i zawsze tak robiliśmy” lub „u nas tak po prostu jest”. Jeśli są pozytywne mogą być wspierające dla zdrowia i dobrostanu, zaś oddziaływanie negatywnych norm osłabia zdrowie i dobrostan pracowników.

  1. Przywództwo wspierające dobrostan

Przywództwo wspierające dobrostan to zdolność lidera do prowadzenia zespołu i osiągania z nim ambitnych wyników z poszanowaniem dobrostanu jego członków. Jest to zarówno postawa, jak i zestaw praktyk menedżerskich, a w swojej najwyższej formie uwzględnia wywieranie pozytywnego wpływu na pracowników oraz wspólne z pracownikami wywieranie pozytywnego wpływu na planetę.

  1. Pięć podejść do dobrostanu w organizacjach

Autorka przedstawia pięć podejść do dobrostanu w organizacji. Są to: bezpieczeństwo zatrudnienia i socjalne, zarządzanie ryzykiem zdrowotnym, dobrostan jako benefit pracowniczy, dobrostan jako kultura pracy oraz jako pozytywny wpływ.

  1. Dobrostan jako obszar zarządzania

Wbrew powszechnym skojarzeniom z jogą czy medytacją, dobrostan pracowników zespołów i organizacji to obszar zarządzania z konkretnymi celami, narzędziami i metodami pomiaru, które mają wzmacniać efektywność biznesową organizacji mierzoną wskaźnikami ROI (zwrot z inwestycji) i VOI (wartość z inwestycji). W dobie rosnącej popularności metod agile, warto jest praktykować zwinne zarządzanie dobrostanem, w którym w sposób ciągły i powtarzalny sprawdza się, mierzy i sukcesywnie adaptuje kurs działania w kontekście pozyskiwanych informacji.

  1. Well-being 4.0 w zarządzaniu

Well-being 4.0 w zarządzaniu oznacza pojawienie się nowych trendów, takich jak: człowiek w centrum, dopasowanie do potrzeb i personalizacja, sens pracy i wspólna wizja, współtworzenie nowych norm kulturowych, przywództwo wspierające dobrostan, zwinność, skracanie czasu od sygnału do reakcji i myślenie ekosystemem.

 ***

O Autorce

Ewa Stelmasiak jest ekspertką specjalizującą się w zagadnieniach dobrostanu osobistego i organizacyjnego, zajmującą m.in. tworzeniem strategii i kultury dobrostanu oraz przywództwem wspierającym dobrostan. Od 2012 roku prowadzi firmę doradczo-szkoleniową The Welness Institute by Ewa Stelmasiak. Jest również trenerką zarządów i liderów, która szkoliła się u czołowych amerykańskich twórców ruchu wellness, z którymi współpracuje do dzisiaj. Certyfikaty zdobywała w USA jako menedżer programów wellness dla firm oraz coach wellness. Wraz z amerykańskimi partnerami współtworzyła międzynarodowy projekt HealthyCultureNow. Zasiada w radzie doradczej International Association for Worksite Health Promotion (IAWHP). Jest cenioną prelegentką zapraszaną na polskie i światowe konferencje branżowe.  

Tutaj możesz zakupić książkę https://www.ican.pl/sklep/lider-dobrostanu-jak-tworzyc-wspierajaca-kulture-pracy-w-hybrydowym-swiecie.html

Drukuj artykuł
Patronem medialnym książki jest Portal HRPolska.pl

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.