Jak rozwinąć kancelarię na konkurencyjnym rynku? Małgorzata Krzyżowska

Dobra Książka HR

Książka stanowi novum na rynku prawniczym i jest odpowiedzią na rosnące potrzeby właścicieli kancelarii oraz osób zarządzających wobec zmieniającego się otoczenia biznesowego i skutków reformy wolnych zawodów, przejawiających się znaczącym wzrostem podaży usług prawniczych i nie nadążającymi za nim potrzebami rynku.

Publikacja stanowi praktyczny poradnik, wiodący przez meandry zarządzania i oferujący czytelnikowi skuteczne narzędzia, pomocne w codziennym prowadzeniu kancelarii. Jako adwokat, właścicielka kancelarii w Polsce, ale też partner kancelarii międzynarodowej, jestem doskonale zorientowana w realiach pracy zawodowej. Wiem również, że adwokaci i radcowie prawni nie są dostatecznie przygotowani w toku studiów i aplikacji prawniczej do zarządzania kancelarią.

W swojej książce pokazuję kancelarię nie tylko jako miejsce spotkań z klientami i poszukiwanie odpowiedzi na ich problemy prawne, ale przede wszystkim jako przedsiębiorstwo, które ma być rentowne, by jego właściciel był w stanie utrzymać się na ewoluującym rynku usług prawniczych. 

W obliczu globalnej pandemii w 2020 roku wielu właścicieli kancelarii zadaje sobie zasadnicze pytanie: Jak przetrwać? Przeprowadzone niedawno badania wśród przedstawicieli wolnych zawodów prawniczych ujawniły niepokojące skutki kryzysu szczególnie dla prawników koncentrujących dotychczas życie zawodowe wokół reprezentacji klientów przed sądami. Wyniki tych badań pokazują, że osoby te doświadczyły utraty nawet do 100% przychodów w okresie zawieszenia działalności sądów. Pojawia się pytanie o to, czy dotychczas przyjęte modele budowania, współpracy i rozwoju kancelarii są nadal aktualne.

Rynek usług prawniczych zmienia się tak dynamicznie, że w mojej ocenie wymaga dostarczenia adwokatom i radcom prawnym niezbędnych narzędzi, które zarówno pomogą prowadzić kancelarię, jak i zainspirują do zmiany schematów myślenia o sposobie funkcjonowania na rynku prawniczym.

Zakres tematyczny publikacji koncentruje się wokół kluczowych obszarów, w których funkcjonuje niemalże każdy właściciel kancelarii prawnej, mianowicie:

- zbudowanie odpowiedniego modelu kancelarii oraz pokazanie plusów i minusów w zależności od wybranego sposobu prowadzenia działalności czy świadczenia pracy,

- sposoby efektywnej organizacji codziennej pracy i zwiększenie własnej produktywności,

- zarządzanie pracownikami i delegowanie zadań,

- skuteczna rekrutacja pracowników oraz zarządzanie zmianą,

- aspekty work-life balance w zawodzie adwokata i radcy prawnego,

- rosnąca konkurencja a przygotowanie aplikanta do wykonywania zawodu,

- odpowiedź na pytanie o styl zarządzania i ustalenie mocnych i słabych stron, właściwych dla danego lidera,

- pozyskiwanie klientów oraz budowanie z nimi długofalowych relacji, czyli omówienie zasady 3 x Z,

- przedstawienie krok po kroku aspektów związanych z planowaniem rozwoju kancelarii na arenie międzynarodowej w odpowiedzi na rosnące potrzeby klientów,

- społeczna odpowiedzialność biznesu a prowadzenie kancelarii.

Powyższe tematy składają się na filary rozwoju działalności, a opracowana przeze mnie publikacja dostarcza sprawdzone narzędzia, które – dobrze wykorzystane – pomogą zbudować własną kancelarię w sposób świadomy i ukierunkowany na sukces na jednym z najbardziej konkurencyjnych rynków usług. Zyskaną wiedzę i umiejętności łatwo będzie przekuć na wartość, za którą klient chce zapłacić.

Książka pomaga w rozwoju kompetencji w zakresie zarządzania, wpływając na zwiększenie satysfakcji z wykonywanego zawodu.

https://przedsiebiorczyprawnik.pl/produkt/jak-rozwinac-kancelarie-na-konkurencyjnym-rynku/

Drukuj artykuł
Patronem medialnym książki jest Portal HRPolska.pl

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.