Konkurs "Efektywny Trener Biznesu"

BIZNES

Konkurs jest organizowany przez PSTD (Polish Society for Training & Development). Jego celem jest promowanie najlepszych praktych trenerskich, wzmacniających w Polsce efektywność biznesową inwestycji szkoleniowych.

Każdy zgłaszający się trener wysyła w ramach swojej aplikacji namiary referencyjne do minimum 10 klientów, dla których w ciągu ostatnich 2 lat realizował projekty szkoleniowe. Organizatorzy konkursu kontaktują się z losowo wybranymi pięcioma klientami podanymi w referencjach, przeprowadzając z nimi krótki wywiad, podczas którego wypełniają ankietę. Ankieta zawiera 5 kryteriów oceny ze skalą punktową od 0 do 4pkt i na niej oceniani są trenerzy. U każdego z klientów, wylosowanych spośród swoich referencyji, trener może zdobyć maksymalnie do 20 punktów. O miejscu w rankingu decyduje sumaryczna liczba zdobytych punktów - maksymalnie 100.

Główna nagroda w konkursie to bezpłatny udział w elitarnym programie rozwojowym Inkubator Trenerów HRD BP. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 21 września podczas spotkania PSTD.

Zgłoszenia przyjmowane są do 15 września. Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić formularz rejestracyjny.

 
Drukuj artykuł
Patronem medialnym konkursu jest portal HRPolska.pl

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.