Zapraszamy do testowania Rejestru Usług Rozwojowych

BIZNES

 

Na stronie https://testrur.parp.gov.pl udostępniona została wersja testowa Rejestru Usług Rozwojowych.

Korzystając z możliwości zapoznania się z Rejestrem Usług Rozwojowych, przechodząc kolejno przez poszczególne formularze – użytkownicy mogą poznać specyfikę nowego systemu, ale przede wszystkim mogą zgłosić swoje uwagi i zaproponować ewentualne poprawki. Wszystkie sugestie czy rekomendacje dotyczące funkcjonowania testowej wersji RUR można przesyłać za pomocą dostępnego w systemie RUR formularza zgłaszania błędów.

Obecnie udostępniony został moduł rejestracji użytkowników i usług.

Kolejne moduły będą dodawane do wersji testowej sukcesywnie w miarę finalizowania testów wewnętrznych systemu informatycznego.

Więcej informacji o systemie RUR na: http://www.parp.gov.pl/rur 
 
Wersja testowa systemu RUR będzie dostępna co najmniej do końca maja 2015 r. Czas trwania testów może zostać wydłużony w zależności od przebiegu procesu testowania.
Zapraszamy do udziału w testach systemu.

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.