Wzrost płacy minimalnej w 2016 roku- 1850 zł brutto

BIZNES


Od stycznia 2016 roku wzrośnie wysokość minimalnego miesięcznego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.


W porównaniu do obowiązującej w tym roku najniższej krajowej na poziomie 1750 brutto to wzrost o 5,7 %. W przyszłym roku dostaniemy o 100 zł więcej czyli 1850 brutto, a w przeliczeniu na kwotę netto ok. 1355 zł. W przypadku osób rozpoczanających pierwszą pracę w 2016 roku to 80 % płacy minimalnej czyli 1480 zł brutto.

Przypominamy, że płaca minimalna (Minimum Wage) to ustalona prawnie wysokość najmniejszego wynagrodzenia, jakie pracodawca jest zobowiązany wypłacić pracownikowi za wykonaną pracę. Wynagrodzenie poniżej płacy minimalnej jest naruszeniem praw pracowniczych.

Wysokość przyszłorocznej płacy minimalnej określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. (Dz. U. poz. 1385).

Źródło: MPIPS

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.