Reforma Publicznych Służb Zatrudnienia- pierwsze dane

BIZNES

30 października odbyło się posiedzenie Naczelnej Rady Zatrudnienia, które podsumowało działania w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych i reformy rynku pracy w latach 2013-2014.

Do sukcesów zaliczyć można nowelizację ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wprowadzenie nowe narzędzi i instrumentów aktywizacyjnych oraz w znacznej mierze reformę działania samych urzędów.

Blisko 400 tyś zaktywizowanych osób, wzrost liczby ofert pracy do blisko 70 000, wzrost o 40% liczby doradców klienta dostępnych dla bezrobotnych- to tylko niektóre dane potwierdzające skuteczność zaplanowanych działań na rynku pracy.

Co dalej?

Trwają przygotowania do zlecania działań aktywizacyjnych zewnętrznym agencjom zatrudnienia, ruszyły już pierwsze przetargi. Od przyszłego roku planowane jest, aby kontraktowanie usług objęło już wszystkie urzędy.
Powstaje również "Strategia rozwoju publicznych służb zatrudnienia”, która porusza palące problemy rynku pracy oraz proponuje rozwiązania w zakresie dostępności doradców klienta, przewagi ofert subsydiowanych czy efektywności.

Źródło: MPIPS

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.