Studenci stawiają na wysokość zarobków oraz elastyczność zatrudnienia

BIZNES

Z badań, jakie przeprowadził zespół MarkeTEAM, wynika, że studenci wchodzący na rynek pracy stawiają przede wszystkim na wysokość zarobków oraz elastyczność zatrudnienia. Mniej liczy się dla nich specyfikacja stanowiska czy możliwość rozwoju.

Badania przeprowadzone na grupie 200 studentów w styczniu 2015 r. wskazują, że studenci w trakcie studiów pytani o oczekiwania wobec pracy przytaczali najczęściej argument zarobków (60% respondentów). Studenci mocno podkreślali swoją kiepską sytuację materialną.

Drugim najważniejszym czynnikiem, na jaki zwracano uwagę, była elastyczność godzin pracy. Aż 43% ankietowanych zdecydowałoby się na podjęcie zobowiązań wobec pracodawcy w wymiarze mniejszym niż 20 godzin tygodniowo. 19% zdecydowałoby się co najwyżej na 1/5 etatu. Jednocześnie aż 75% deklaruje, że byłoby w stanie zwiększyć wymiar czasu pracy, pomimo wcześniejszych ustaleń w pracodawcą. Możliwość rozwoju oraz zakres powierzonych obowiązków plasują się dopiero na 3 i 4 pozycji (odpowiednio 50 i 35%). Jednocześnie są to dwie pierwsze wskazywanie odpowiedzi przy pytaniach dotyczących wymarzonej pracy. Tu najczęstsza odpowiedź brzmi „w zawodzie”.

 Zaskakujące wyniki uzyskano w pytaniu o wykonywanie pracy zdalnej przez studentów. Pomimo, że ta forma pracy jest nadal w Polsce słabo rozwinięta, to ponad 65% badanych studentów wskazało na posiadane doświadczenie w tym zakresie. Wynik ten zbliża nas więc do tendencji widocznych w krajach zachodnich i USA. Ponadto, ponad połowa polskich respondentów byłaby gotowa do wykonywania takiej pracy w tym samym czasie dla kilku pracodawców. Tą tendencję powinni wziąć pod uwagę pracodawcy rekrutujący nowych pracowników wśród pokolenia Z. Wymaga to od nich zmiany sposobu komunikacji i precyzji w zlecaniu zadań. Studentom zaś taka forma pracy pozwala na zdobycie umiejętności takich jak samoorganizacja, terminowość, dyscyplina i dokładne realizowanie poleceń zgodnie z wytycznymi.

...

Wyniki badań sprowadzają się jednak do tego samego - dużych możliwości studentów do podejmowania prac dorywczych w elastycznym systemie pracy oraz podjęcia pracy zdalnej. Studenci świetnie odnajdują się zarówno w pracach przed komputerem, jak i w mnieszym wymiarze czasu, których wykonanie mogą dopasować do grafiku na uczelni -  komentuje prezes Inclick Polska Sp. z o.o.

Studenckie Koło Naukowe MarkeTEAM skupia studentów Wydziału Zarządzania UŁ, którzy czują niedosyt wiedzy o marketingu. Współpracuje z nimi spółka Inclick - właściciel platformy umożliwiającej studentom znalezienie pracy dorywczej, ofert praktyk czy staży. Na jej zlecenie zespół MarkeTEAM przeprowadził badania wśród studentów.

Drukuj artykuł
Anna Żubka

Inclick Sp. z o.o., Poznań

Prezes Inclick Sp. z o.o.. Od 1998 roku związana z konsultingiem i doradztwem gospodarczym. Ekspert w wielu projektach z zakresu analiz, ekspertyz, badań empirycznych o tematyce rozwoju społeczno-gospodarczego. W innowacyjny sposób łączy doświadczenie społeczne i biznesowe. Absolwentka Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Kliknij tutaj prawym przyciskiem, aby pobrać obrazy. Aby pomóc ochronić prywatność, program Outlook uniemożliwił automatyczne pobranie tego obrazu z Internetu.
 

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.