Rekord! Rośnie liczba ofert zatrudnienia. Gdzie jest praca?

BIZNES

Stopa bezrobocia spadła we wrześniu do 9,9% jak wynika z szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. To najlepszy wynik od 7 lat. Rekordowa była również liczba ofert pracy zgłoszonych przez pracodawców. Dane te potwierdza kwartalny raport Pracuj.pl.

Budownictwo i nieruchomości królują

Wzrost liczby publikowanych ofert pracy z branży budownictwo i nieruchomości rok do roku wyniósł 16,5% i jest to najlepszy wynik kwartalny wśród wszystkich analizowanych branż. Najczęściej poszukiwano specjalistów ds. budownictwa (wzrost o 38% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego). Znaczący wzrost zapotrzebowania w tej branży nastąpił także w przypadku inżynierów i wyniósł on 17%, w porównaniu rok do roku. Wśród inżynierów pracodawcy z branży budownictwo i nieruchomości najczęściej zgłaszali zapotrzebowanie na monterów/serwisantów, specjalistów ds. elektryki/elektroniki oraz na ekspertów ds. konstrukcji i technologii.

Obserwuje się znaczący wzrost zapotrzebowania na pracowników z obszaru nieruchomości (17% wzrostu rok do roku). Ten dobry trend w nieruchomościach wynika między innymi z tego, że historycznie niskie stopy procentowe proponowane dziś przez banki na lokatach, sprawiają, że wynajem stał się lepszą formą budowania kapitału. Wiele osób przenosi środki z lokat i produktów bankowych, inwestując je w nowe mieszkania, które przeznaczają na wynajem. Popyt na specjalistów zajmujących się wynajmem i wyceną wzrósł o 28% w porównaniu rok do roku, identyczny wzrost nastąpił także w przypadku ekspertów odpowiedzialnych za utrzymanie/zarządzanie nieruchomościami.

Ostrożny optymizm

Jak wynika z raportu pracodawcy z branży transport i logistyka już czwarty kwartał z rzędu zwiększają zatrudnienie. Wpływ na ten wynik mają na pewno malejące ceny ropy oraz utrzymująca się dobra koniunktura gospodarcza w Polsce. Połowa ogłoszeń z tej branży skierowana była do specjalistów ds. logistyki. Wśród nich poszukiwano głównie ekspertów ds. transportu i spedycji oraz osób odpowiedzialnych za łańcuch dostaw.

Bardzo duży wzrost zapotrzebowania, wynoszący 42% rok do roku, zgłosiła branża transport i logistyka na specjalistów ds. obsługi klienta. Wśród nich poszukiwano głównie pracowników specjalizujących się w motoryzacji i transporcie.

10% wzrostu- przemysł ciężki i lekki

Wzrost liczby publikowanych ofert pracy, w porównaniu rok do roku, wyniósł w przemyśle ciężkim i lekkim nieco ponad 10%. W przypadku obu branż najbardziej wzrosło zapotrzebowanie na specjalistów ds. produkcji. W przemyśle ciężkim i lekkim wzrosło także zapotrzebowanie na specjalistów IT, przy czym najczęściej szukano osób odpowiedzialnych za rozwój oprogramowania. Poszukiwano także osób zajmujących się handlem i sprzedażą.

Stale poszukiwani inżynierowie i specjaliści IT

W III kwartale popyt na profesjonalistów z zakresu inżynierii wzrósł o 14% (rok do roku). Najwięcej ofert pracodawcy skierowali do monterów/serwisantów, elektroników/elektryków oraz ekspertów ds. konstrukcji/technologii; także na tych specjalistów najbardziej wzrosło zapotrzebowanie w minionym kwartale.

O 14% wzrosło również zapotrzebowanie na ekspertów IT. Najwięcej ogłoszeń skierowano do osób zajmujących się rozwojem oprogramowania, wśród nich najbardziej zwiększyło się zapotrzebowanie na ekspertów zajmujących się architekturą (28% wzrostu rok do roku) oraz analizą biznesową (19% wzrostu rok do roku). Najbardziej wzrosło zapotrzebowanie na ekspertów zajmujących się administracją IT (32% wzrost rok do roku), wśród nich poszukiwano głównie profesjonalistów specjalizujących się w administrowaniu systemami oraz specjalistów wsparcia technicznego/helpdesku. Także eksperci specjalizujący się e-commerce i nowych mediach nie mogli narzekać na brak zainteresowania ze strony pracodawców. Wzrost, rok do roku, wyniósł w tym obszarze 7%, a najwięcej ofert skierowano do specjalistów zajmujących się tworzeniem stron www oraz odpowiedzialnych za technologie internetowe.

Gdzie najłatwiej o pracę?

Największe wzrosty zapotrzebowania na pracowników zanotowano w województwach: małopolskim (20,6% wzrostu rok do roku), kujawsko-pomorskim – wzrost o 17%, mazowieckim – wzrost o 15,7% oraz dolnośląskim – wzrost o 14,6%

Najwięcej ofert pracy pochodziło z województwa mazowieckiego – nieco ponad jedna piąta wszystkich ogłoszeń z III kwartału 2015r.; kolejne pod względem liczby opublikowanych ofert pracy województwa to: województwo dolnośląskie (10,4% udziału w ogólnej liczbie ogłoszeń), małopolskie (9,7% udziału w całości), śląskie (8,9% udział w całości) oraz województwo wielkopolskie (8,5% udziału w całości).

...

Porównanie danych rok do roku pokazuje, że wszystkie firmy, niezależnie od wielkości, miały w III kwartale 2015 r. większe zapotrzebowanie na pracowników niż w analogicznym okresie roku poprzedniego- co napawa dużym optymizmem.Najwięcej ogłoszeń o pracę opublikowali pracodawcy z firm zatrudniających powyżej 250 pracowników – ich oferty pracy stanowiły niemal 30% wszystkich ogłoszeń o pracę z tego okresu. W porównaniu kwartalnym największy wzrost zapotrzebowania na pracowników zgłosiły firmy najmniejsze –wyniósł on 6,2%.

Źródło: Raport Pracuj.pl Rynek Specjalistów w III kw. 2015 roku

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.