Raport: Polacy gotowi do relokacji w poszukiwaniu lepszej pracy

BIZNES


73% respondentów badania „Specjaliści na rynku pracy", którzy rozważają zmianę pracodawcy lub szukają pracy, jest gotowa na zmianę miejsca zamieszkania dla lepszej pracy. Czynnikiem najsilniej motywującym są dla respondentów wyższe zarobki - aż 40% zdecydowałoby się na pracę w innym mieście gdyby wiązałaby się ona z podniesieniem pensji. Raport „Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2015 r.” pokazuje, że województwa mazowieckie, dolnośląskie, małopolskie, wielkopolskie i śląskie dysponują zdecydowanie większą ilością ofert pracy.  Mieszkańcy tych województw są najmniej skłonni do przeprowadzki w celu znalezienia lepszej pracy. A jakie inne czynniki wpływają na gotowość specjalistów do relokacji?

Badania pokazują, że mężczyźni są bardziej otwarci na relokację, nie oznacza to jednak, że kobiety boją się zmian i nie biorą pod uwagę przeprowadzki. Wśród kobiet deklarujących, że są w trakcie poszukiwania pracy, aż 65% odpowiedziało, że jest gotowe na zmianę miejsca zamieszkania. Wśród panów na taki krok zdecydowałoby się 79% pytanych. Zarówno dla kobiet (30%), jak i dla mężczyzn (47%) decydującym czynnikiem byłby związany z nową pracą wzrost pensji. Znaczący awans byłby motywujący dla jednej piątej badanych kobiet oraz dla 31% mężczyzn.

Osoby, które nie zdecydowałyby się na przeprowadzkę jako główny powód podały czynniki rodzinne (71% badanych, w tym 74% kobiet i 67% mężczyzn). W grupie osób w wieku 31-50 lat aż 74% badanych wskazało na ten czynnik, jako decydujący. Dzieci w wieku szkolnym czy kredyt hipoteczny, to m.in. aspekty silnie wiążące z miejscem zamieszkania. Dla pozostałych grup wiekowych wartość tego czynnika jest średnio niższa o 10 punktów procentowych, choć nadal pozostaje on decydujący.

Źródło: Badanie Pracuj.pl "Specjaliści na rynku pracy"

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.