Różnorodność to nie problem! - pierwsze spotkanie Diversity Hub w Krakowie

BIZNES

Po co nam różnorodność? Jak nią zarządzać? Jakie wymiary różnorodności są najistotniejsze z perspektywy polskich firm? Na te i inne pytania odpowiadali uczestnicy spotkania rozpoczynającego aktywność Diversity Hub – inicjatywy, która łączy środowisko biznesu wokół tematyki zarządzania różnorodnością.

 Diversity Hub to forum wymiany doświadczeń w obszarze praktycznych aspektów zarządzania różnorodnością w organizacjach. Jest to pierwsza tego typu inicjatywa na południu Polski. 13 maja odbyło się pierwsze z cyklu regularnych spotkań.

-Udało nam się do inicjatywy zaangażować reprezentantów różnych środowisk: biznesu, nauki oraz administracji publicznej. Dzięki temu mogliśmy spojrzeć na temat z różnych perspektyw, z różnych punktów widzenia - mówi dr Anna Zaroda-Dąbrowska, inicjatorka przedsięwzięcia. – Zarządzanie różnorodnością to niezwykle szeroki temat, obejmujący wiele obszarów: różnorodność kulturowa, płci czy wiek to tylko niektóre z nich. Jednocześnie zachodzące w naszym społeczeństwie zmiany demograficzne, społeczne czy kulturowe sprawiają, że temat ten nie powinien być spychany na margines - stoimy na stanowisku, że umiejętne gospodarowanie zasobem, jakim jest różnorodność zespołów, przynosi organizacji wielowymiarowe benefity.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 30 ekspertów i praktyków reprezentujących biznes, instytucje otoczenia biznesu, uczelnie i organizacje non-profit. W programie znalazły się m.in. debata ekspercka "Po co nam różnorodność?" oraz warsztaty tematyczne w 5 obszarach: kompetencje, wiek, pełno/niepełnosprawność, płeć i różnice międzykulturowe.

Kolejne wydarzenia organizowane w ramach Diversity Hub dotyczyć będą praktycznych aspektów zarzadzania różnorodnością w jej specyficznych wymiarach. Już w czerwcu następne spotkanie, którego tematem przewodnim będzie wiek oraz efektywne zarządzanie pracownikami reprezentującymi różne pokolenia. Zapraszamy do śledzenia aktualności związanych z projektem na stronie www.diversityhub.pl

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.