Prywatna emerytura może motywować do pracy

BIZNES

Aż 43% pracowników wymienia plan emerytalny, finansowany przez pracodawcę, jako ważny benefit pozapłacowy i zarazem istotny walor motywujący. Tak wynika z najnowszego badania „Motywacje Menedżerów 2015”, przeprowadzonego przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, firmę doradztwa personalnego Bigram i wydawnictwo Wolters Kluwer.

„Badanie jest potwierdzeniem tego, że Polacy nie tylko posiadają coraz wyższą świadomość emerytalną, ale chcą też podejmować konkretne działania do zapewnienia sobie godnej emerytury. Wielu z nas nie potrafi wypracować w sobie mechanizmu do oszczędzania na tzw. jesień życia. Plany emerytalne dla pracowników, finansowane przez podmiot zatrudniający, zdejmują z nas ten ciężar i zabezpieczają finansowo naszą przyszłość. Jak pokazuje nasze badanie, blisko połowa (43%) kandydatów na stanowiska menedżerskie uważa dodatkowe zabezpieczenia finansowe za bardzo istotny element warunków pracy i ważny benefit, a co czwarty (26%) menedżer działu HR wymienia konkretnie plan emerytalny opłacony przez pracodawcę jako istotny walor motywujący pracowników na stanowiskach menedżerskich. Prywatne oszczędności emerytalne mogą być ważną kartą przetargową przy próbie rekrutacji wartościowego pracownika” – mówi Agnieszka Łukawska, dyrektor sprzedaży Legg Mason Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.

Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) jest dodatkową dobrowolną formą oszczędzania na emeryturę (poza ZUS i OFE) i powstaje z inicjatywy pracodawcy. To na nim spoczywa obowiązek wpłat na rzecz uczestników programu. Główną zaletą PPE dla pracownika, oprócz gromadzenia dodatkowych środków na emeryturę, jest zwolnienie dochodów z programu z 19% podatku od zysków. Warto zaznaczyć, że wysokość składki może sięgać 7% wynagrodzenia pracownika, czyli o tyle realnie podwyższyć jego pensję. PPE to rozwiązanie efektywne także dla pracodawcy, ponieważ od składek podstawowych nie są płacone składki ZUS. Czyli w porównaniu z normalną podwyżką czy z innymi benefitami, które podlegają oskładkowaniu na ZUS, jest to dla pracodawcy bardziej efektywna, tańsza forma podwyżki.

W dobie wysokiej konkurencyjności, zwłaszcza w przypadku dużych firm, PPE świadczy o autentycznej trosce o pracowników, wpisuje się doskonale w odpowiedzialność biznesu korporacji, przyczynia się do zwiększenia motywacji i zacieśniania więzi pomiędzy pracownikiem a firmą.

„W Polsce z Pracowniczych Programów Emerytalnych nie korzysta zbyt duża liczba pracodawców, jednak ci, którzy to robią, zdają sobie sprawę z istoty tego typu narzędzi. Duże przedsiębiorstwa coraz chętniej czerpią przykład od zachodnich sąsiadów, u których z odpowiedników PPE korzysta ponad 30% firm. Ewenementem na skalę światową jest Holandia, w której z różnorodnych programów emerytalnych wypłacanych jest 90% emerytur” – dodaje Agnieszka Łukawska.

Badanie „Motywacje Menedżerów 2015” zostało przeprowadzone na łącznej próbie 400 osób. Respondentami badania byli pracowniczy najwyższego i średniego szczebla różnych pionów

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.