Program "Wsparcie w starcie" ruszył 17 listopada

BIZNES

Masza pomysł na własny biznes, poszukujesz źródeł finansowania? "Wsparcie w starcie" to program wsparcia dla osób młodych, które planują wejść na rynek pracy. 

Ze wsparcia skorzystać mogą:

  • osoby bezrobotne niezależnie od wieku, zarejestrowane w urzędzie pracy,
  • absolwenci wyższych uczelni prywatnych lub państwowych w okresie 4 lat od dnia otrzymania dyplomu,
  • absolwenci szkół średnich w okresie 4 lat od dnia otrzymania dyplomu,
  • studenci ostatniego roku studiów.

Wsparcie udzielane jest w formie nisko oprocentowanej pożyczki do 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia na start biznesu (obecnie 74 800 zł) oraz dodatkowo do 22 tys. zł na utworzenie miejsca pracy. Okres spłaty to nawet 7 lat, z możliwością karencji w spłacie do roku.

Aby uzyskać wsparcie należy złożyć wniosek wraz z biznesplanem.

Wykaz instytucji realizujących program oraz więcej informacji na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.