Pracownik w upalne dni

BIZNES

Fala upałów wpływa niekorzystnie na naszą produktywność. Pracodawca powinien mieć świadomość konieczności zastosowania dodatkowych środków ochrony pracowników w trakcie upałów.

Głównym obowiązkiem pracodawcy jest dostarczenie bezpłatnych, zimnych napojów dla pracownika. Obowiązek ten uregulowany został w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 28 maja 1996 roku w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. Nr 60, poz. 279). Zgodnie z nim praca wykonywana w warunkach podwyższonej temperatury powietrza to praca:

  • na otwartej przestrzeni w temperaturze ponad 25 stopni C,
  • w pomieszczeniach zamkniętych przy temperaturze ponad 28 stopni C.

Woda nie tylko służy do picia, jeśli pracownicy wykonują prace na otwartej przestrzeni, pracodawca musi dostarczyć również wodę do celów higienicznych. Przepisy zobowiązują go do zapewnienia każdemu pracownikowi co najmniej 90 litrów wody dziennie.

Nie ma żadnych przeszków prawnych, aby pracodawcy skracali czas pracy w trakcie upałów lub wprowadzali dodatkowe przerwy.

Szczególnej ochronie podlegają kobiety w ciąży i karmiące piersią, a także osoby niepełnoletnie. Prawo zakazuje zatrudniania młodocianych w pomieszczeniach, w których temperatura powietrza przekracza 30 st. C, a wilgotność względna powietrza - 65 procent.

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.