Pracodawcy w Polsce zapominają o odrzuconych kandydatach

BIZNES

Ponad połowa zapytanych kandydatów (57%) uważa, że pracodawcy w Polsce nie dbają o relacje z nimi -  tak wynika z badania Candidate Experience przeprowadzonego przez eRecruiter.

Co czwarty rekrutowany nie otrzymuje żadnej odpowiedzi o przebiegu rekrutacji (23%), a co drugi nigdy nie dowiedział się, czemu nie został zatrudniony (55%). W opinii przedstawicieli eRecruiter, inicjatora Koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji, większość firm nie liczy się z tzw. kandydatami odrzuconymi i nie ma świadomości, że to może mieć negatywny wpływ na kolejne rekrutacje oraz wyniki biznesowe całej firmy.

Pracodawca, a kandydat

Na podstawie wyników badania wyraźnie widać duży rozdźwięk pomiędzy pracodawcami a kandydatami w kwestii dbania o relacje. Podczas gdy aż 68% przedstawicieli firm deklaruje, że jest to istotny obszar procesu rekrutacyjnego, tylko 29% zapytanych kandydatów uważa, że rzeczywiście tak jest.
Większą dbałość o kandydatów widać także na poszczególnych etapach rekrutacji. 72% osób, które starały się o pracę, odpowiedziało, że otrzymało od firmy informację potwierdzającą otrzymanie przesłanej aplikacji. Pracodawcy częściej pamiętają także o odrzuconych kandydatach. Ponad 1/3 zapytanych kandydatów została poinformowana o odrzu­ceniu ich z procesu rekrutacji. Niestety, wciąż 1 na 4 kandydatów nie otrzymuje żadnej informacji o przebiegu rekrutacji.

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.