Poznaj zarobki mieszkańców Śląska w 2016 roku

BIZNES

Co się okaże, gdy przyjrzymy się bliżej dynamicznie rozwijającemu się rynkowi pracy w województwie śląskim? Wyniki badania przeprowadzonego przez Regionalne Portale Pracy, w którym wzięło udział 725 osób aktywnych zawodowo okazały się całkiem optymistyczne. Ankietowani odpowiadali na pytania związane z wysokością ich wynagrodzenia oraz częstotliwością premii i podwyżek. Ile zarabiają Ślązacy? 

Badania wykazały, że aż 25% mieszkańców województwa śląskiego zarabia poniżej 1 500 złotych netto. Niewiele mniej pracowników, bo 22% - otrzymuje pensje w przedziale od 1 501 do 2 000 złotych netto. Dobrą wiadomością jest natomiast, że ponad połowa ankietowanych zarabia powyżej
2 001 zł netto. Wynagrodzeniem powyżej 4 000 złotych netto może pochwalić się 13% przebadanych Ślązaków. Ankieta pokazała również, że mężczyźni o 23% częściej niż kobiety zajmują kierownicze stanowiska, a co za tym idzie - również więcej zarabiają.
Nie bez znaczenia pozostaje branża, w jakiej pracują mieszkańcy Śląska. Największe pensje otrzymują pracownicy branży informatycznej i IT, jest to średnio 4 383 złotych netto miesięcznie. Na drugim miejscu uplasowały się bankowość i finanse - 4 316 złotych netto oraz media, reklama, PR i marketing - 4 122 złotych netto. 

Jakie czynniki wpływają na wysokość pensji? 

Niestety, aż 72% ankietowanych nie jest zadowolonych ze swoich zarobków. Co wpływa na ich wysokość? Sondaż wykazał, że jednym z decydujących czynników jest wykształcenie. Ślązacy, którzy zarabiają powyżej 6 000 złotych netto to głównie właściciele firm (18%), specjaliści z branży komputerowej i IT (11%) oraz programiści (11%). Ponadto 37% z nich to osoby, które ukończyły studia na kierunkach ścisłych. Ważny jest również staż pracy, ponieważ 41% badanych z tej grupy ma przepracowane od 4 do 10 lat, a 28% od 11 do 20 lat. Doświadczenie ma więc realny wpływ na wysokość zarobków. Nie bez znaczenie pozostaje też wielkość firmy oraz jej lokalizacja. Ankietowani, którzy zarabiają powyżej 6 000 zł pracują zazwyczaj w dużych przedsiębiorstwach (około 250 pracowników), a 71% z nich ma siedzibę w dużych miastach, czyli takich, które przekraczają 100 tys. mieszkańców. 

"Spośród przebadanych Ślązaków, którzy zarabiają poniżej 1 361 zł netto (15%), 34% posiada średnie wykształcenie. Nie mają oni również długiego stażu pracy - najczęściej (35%) wynosi on od 1 do 3 lat, a 24% na dzień badania nie miało przepracowanego nawet roku. Wyniki badań pokazują, że warto inwestować we własny rozwój – dobrym pomysłem są różnego rodzaju kursy, szkolenia, praktyki czy staże" - mówi Gabriela Pyjas, organizator badania.

Podwyżki, premie, benefity

Najwięcej osób (23%) otrzymuje podwyżkę raz w roku. Tutaj również ważna jest branża - 18% z nich to pracownicy biurowi, 11% produkcyjni, 10% fizyczni, a 9% to specjaliści branży komputerowej i IT. Taki sam odsetek występuje w kadrze zarządzającej. Ponadto aż 41% Ślązaków przyznaje, że nigdy nie otrzymało podwyżki. Premię natomiast regularnie dostaje aż 61% respondentów. Spośród nich 31% jest nagradzana premią uznaniową, 17% uzależnioną od wyników, a 13% badanych nie jest świadomych od czego zależy ich dodatek finansowy.

Coraz częściej pracodawcy obdarowują swoich pracowników dodatkowymi benefitami pozafinansowymi. Z służbowego telefonu komórkowego korzysta 20%, a 16% otrzymało przenośny komputer. Na zajęcia sportowe ufundowane przez pracodawców uczęszcza 15%, natomiast prywatną opiekę medyczną oraz ubezpieczenia na życie/NNW otrzymuje po 9%.

...

"Najważniejsze okazuje się wykształcenie, czyli tzw. kompetencje twarde. Oznaczają dla pracodawcy, że pracownik posiadł zasób wiedzy i umiejętności, które dzięki doświadczeniu pozwolą w pełni rozwinąć skrzydła. Wykształcenie, na przykładzie branży finansowej, jest ważne, ale nie mniej ważny jest zasób cech psychofizycznych i umiejętności społecznych pracownika. To właśnie wykształcenie i zasób tzw. kompetencji miękkich sprawią, że pracodawca da szansę pracownikowi na rozwinięcie swojego doświadczenia. Część z tych pożądanych cech można oczywiście rozwijać dzięki szkoleniom: techniki negocjacji czy sprzedaży. Jednak wrodzone zdolności interpersonalne pracownika, umiejętność pracy w zespole, dobra komunikacja, umiejętność osiągnięcia kompromisu są z punktu widzenia pracodawcy nie do przecenienia" - odpowiada Michał Bartos Prezes Goldem Sp. z o.o.

Szczegółowy raport dostępny jest na stronie: „Raport: zarobki mieszkańców Śląska w 2016 roku”. Raport zawiera również informacje, które mogą okazać się przydatne dla pracodawców. Ankietowani poproszeni zostali o komentarz dotyczący swojego szefa/szefowej. Okazało się, że aż 33% z nich nie jest zadowolonych ze swojego przełożonego. Ci, którzy swoich szefów lubią za powody podają najczęściej: terminowe wypłaty, miłą atmosferę oraz... poczucie humoru przełożonego. 

Drukuj artykuł
Patronem medialnym badania jest portal HRPolska.pl

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.