Po co reforma rynku pracy

BIZNES

Niska aktywność zawodowa ciągle pozostaje problemem na dzisiejszym rynku pracy pomimo optymistycznych danych na temat bezrobocia w Polsce. Stopa bezrobocia w maju wyniosła 12.2%, dla porównania stopa Bezrobocia w Unii Europejskiej za styczeń to 9,5%.

Natomiast jeśli chodzi o aktualną stopę zatrudnienia ok. 52% - Polska obok Bułgarii ma najniższy wskaźnik spośród wszystkich krajów, które  są w Unii Europejskiej lub kandydują- wynika z najnowszych badań Eurostatu.

Na rynku pracy pozostają obecnie niewykorzystane zasoby pracy, co oddziałuje bezpośrednio na poziom życia gospodarstw domowych.

Co jest tego powodem?

Wciąż na rynku pracy brakuje osób o odpowiednich kwalifikacjach oraz osób, które zgadzają się na podjęcię pracy w danym pułapie wynagrodzeń. Sytuacja wymusza podwyżki wynagrodzeń, a tym samym spadek efektywności polskich przedsiębiorstw.

W niedalekiej perspektywie pozostaje problem starzejącego się społeczeństwa i spadku ludności w wieku produkcyjnym.

W tej sytuacji uzasadnienie znajduje reforma rynku pracy, która ma za zadanie lepsze wykorzystanie zasobów pracy, zaktywizowanie zawodowe grup zmarginalizowanych lub wykluczonych oraz poprawę i unowocześnienie funkcjonowania podstawolwych podmiotów.

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.