Pierwsze w Polsce studia podyplomowe z Porozumienia Bez Przemocy wg. Marshalla B. Rosenberga

BIZNES


Porozumienie Bez Przemocy pomaga budować relacje, zespoły, kontakty w oparciu o wzajemny szacunek, współpracę i efektywność jednocześnie. Ma zastosowanie w coachingu, mediacjach, zarządzaniu i kierowaniu zespołami.
Co więcej wspiera wypracowywanie rozwiązań włączających potrzeby wszystkich stron, wyjście poza paradygmat dominacji i oceniania dobry-zły, przechodząc do rozwiązań opartych na autentycznym porozumieniu. To podejście do siebie, drugiego człowieka i komunikacji, które może być narzędziem do rozwoju osobistego, jak i wsparciem dla wszystkich osób, które pracują z drugim człowiekiem indywidulanie lub grupowo.

Porozumienie Bez Przemocy, zwane też Empatyczną Komunikacją kładzie nacisk na umiejętność słuchania i mówienia w taki sposób, aby nie były słyszane tylko słowa, które wypowiadamy, ale aby była usłyszana również nasza intencja i najgłębsza motywacja oraz jak w ten sam sposób, słuchać drugiego człowieka czy grupy.

Twórca metody Marshall B. Rosenberg pisze o Porozumieniu Bez Przemocy: „Fundamentem porozumienia bez przemocy są pewne umiejętności posługiwania się mową i innymi narzędziami porozumienia pomagające nam nawet w niesprzyjających okolicznościach zachować człowieczeństwo”. Nie ma w tej metodzie niczego nowego; wszystkie jej składniki znane są od stuleci. NVC pomaga nam zmienić swój styl wyrażania siebie i słuchania tego, co mówią inni. Nasze słowa nie są już odtąd efektem nawykowych, automatycznych reakcji, lecz tworzą świadomą odpowiedź, której mocną podstawą jest uświadamianie sobie własnych spostrzeżeń, uczuć i pragnień”


Studia skierowane są do wszystkich osób, które chcą rozwijać swoje umiejętność porozumiewania się w oparciu o Porozumienie Bez Przemocy, zarówno w osobistym życiu jak i w pracy zawodowej. W szczególności zapraszamy na studia osoby pracujące w zawodach, których podstawową cechą jest stały kontakt z ludźmi, specjalistów pracujących na co dzień z ludźmi: doradców zawodowych, trenerów, coachów, mediatorów.

Program studiów jest skonstruowany tak, że nie tylko stwarza możliwość poznania założeń teoretycznych Porozumienia Bez Przemocy, lecz kładzie szczególny nacisk na praktyczny aspekt zajęć. Wielość i różnorodność ćwiczeń i narzędzi oraz wcielanie się w różne role aby doświadczyć różnych punktów widzenia, umożliwiają natychmiastowe zastosowanie nowych umiejętności w życiu codziennym, by łatwiej i skuteczniej się komunikować.

Więcej na www.civitas.edu.pl Zapraszamy!

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.