Od 1 stycznia płaca minimalna wyższa o 70 zł

BIZNES

1 stycznia 2015 r. pracownik zatrudniony w pełnym  miesięcznym wymiarze czasu  pracy nie może otrzymywać wynagrodzenia w kwocie niższej niż 1750 zł (brutto). 

Na tym poziomie określona została wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. W  stosunku do roku 2014 , gdzie  wysokość płacy minimalnej wyniosła 1680 zł. Odnotowujemy wzrost o 70 zł (o 4,2 %). Dla zatrudniającego go pracodawcy to ponad 1 tys. zł więcej kosztów rocznie.

Kwotę 1750 zł określa Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r. (Dz. U. poz. 1220).

Warto dodać, że zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679,  z późn. zm.), w okresie pierwszego roku pracy wysokość wynagrodzenia pracownika nie może być niższa niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę tzn. że w 2015 r. musi wynosić co najmniej 1400 zł (brutto).

Źródło: MPiPS

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.