Nadchodzi czas HR Business Partnerów

BIZNES

W obliczu rosnących aspiracji środowiska HR oraz coraz większych oczekiwań biznesowych, rola HR Business Partnerów zaczyna wyraźnie zyskiwać na znaczeniu w Polsce.  Stwarza to potrzebę pracy nad standardami dotyczącymi HR Business Partneringu. To właśnie stało się główną motywacją założenia Polskiego Stowarzyszenia HR Business Partnerów, którego kolejne spotkanie odbędzie się już 17 maja w Warszawie.


Podczas inauguracyjnego spotkania, które odbyło się 8 marca bieżącego roku, jego założyciele i pierwsi członkowie wyznaczyli najważniejsze cele i zakres działalności Stowarzyszenia. Za priorytetowe zadanie na najbliższe miesiące uznali pracę nad standardami dotyczącymi HR Business Partneringu, a także budowanie społeczności specjalistów HR Business Partner w Polsce, działającej na rzecz promowania nowoczesnych rozwiązań w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w polskich organizacjach.
"Na kolejnym spotkaniu nie zabraknie na pewno interesujących wystąpień i inspirujących dyskusji. – W moim przekonaniu to spotkanie będzie ucztą dla ducha i inspiracją do pracy. Chcemy od samego początku skupić się na co najmniej dwóch aspektach: tym biznesowym, i tym bardziej ludzkim. Udało nam się zaprosić dwójkę niezwykłych gości reprezentujących całkowicie odmienne perspektywy. To, co wyniknie ze zderzenia tych perspektyw, to już zależy wyłącznie od uczestników spotkania" – mówi Grzegorz Filipowicz, Prezes Polskiego Stowarzyszenia HR Business Partnerów.
Joanna Dulińska, Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Psychologii Zorientowanej na Proces, opowie o władzy i relacjach partnerskich w firmie, zaś Andrzej Nitecki, Dyrektor Zarządzający Pionem Kapitału Ludzkiego w Poczcie Polskiej, rozważy po co biznesowi partner w HR.
W programie przewidziane są również dyskusje panelowe na tematy: „Kiedy organizacje są gotowe do partnerstwa?” oraz „Kiedy HR zrozumie organizację?”. Piotr Pszczółkowski, Prezes Zarządu HRtec Sp. z o.o. zaprezentuje też wewnętrzną platformę komunikacji i wiedzy dla Stowarzyszenia. Będzie także wiele okazji do networkingu i wymiany doświadczeń.
Do uczestnictwa w spotkaniu zaproszeni są wszyscy, zainteresowani tematyką nowoczesnego HR-u, wspierającego biznes.

Zgłoszenia należy kierować na adres: grzegorz@forfuture.eu

Termin: 17.05.2016r; godziny 16.00 - 19.00

Miejsce: Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe CEDOZ; ul. Moniuszki 1a, 00-014 Warszawa

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.