Lista Najlepszych Miejsc Pracy Polska 2016. Poznaj Laureatów!

BIZNES

30 marca Great Place to Work® w Polsce ogłosił listę Najlepszych Miejsc Pracy Polska 2016. W ósmej edycji konkursu wyróżniono 25 firm w 3 kategoriach. W kategorii firm zatrudniających poniżej 50 osób pierwsze miejsce przypadło Herbalife Polska, w  kategorii firm zatrudniających poniżej 500 osób na czele znalazł się Bristol-Myers Squibb, wśród firm dużych liderem została firma Cisco Poland.

W tegorocznej edycji konkursu Great Place to Work® w Polsce przebadał 86 spółek, które łącznie zatrudniają ponad 47,5 tys. pracowników. 23 firmy wzięły udział w badaniu po raz pierwszy. Jeśli chodzi o reprezentowane branże, nadal w badaniach najczęściej uczestniczą firmy produkcyjne, na drugim miejscu niezmiennie znajdują się firmy z branży IT, a na trzecim miejscu w tym roku uplasowały się sieci handlowe oraz firmy marketingowo-sprzedażowe.

Ranking "Najlepszych Miejsc Pracy Polska 2016"
w kategorii firm zatrudniających poniżej 50 osób

1

HERBALIFE POLSKA

Usługi profesjonalne

2

EDP Renewables Polska

Produkcja - energetyka

3

Monsanto Polska Sp. z o.o.

Rolnictwo

4

Hitachi Capital Polska

Usługi CFM

Ranking "Najlepszych Miejsc Pracy Polska 2016"
w kategorii firm zatrudniających poniżej 500 osób

1

Bristol-Myers Squibb w Polsce

Biotechnologia i farmaceutyka

2

Objectivity Bespoke Software
Specialists Sp. z o.o.

Technologie informatyczne

3

Syncron Poland

Technologie informatyczne

4

Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o.

Biotechnologia i farmaceutyka

5

ASTOR

Technologie informatyczne

6

Cadence Design Systems

Usługi przemysłowe

7

Hilti (Poland) Sp. z o.o.

Budownictwo

8

Ochnik Sp. z o.o.

Handel detaliczny

9

Mercedes-Benz Bank

Usługi finansowe

10

Pandora Jewelry CEE Sp. z o.o.

Handel detaliczny

11

EMC Computer Systems Poland

Technologie informatyczne

12

Hitachi Data Systems (Polska)

Usługi profesjonalne

13

Diageo Polska

Handel detaliczny

14

SC Johnson Sp. z o.o.

Handel detaliczny

15

3M Poland

Handel detaliczny

16

Volkswagen Bank Polska S.A.

Usługi finansowe

Ranking "Najlepszych Miejsc Pracy Polska 2016"
w kategorii firm zatrudniających powyżej 500 osób

1

Cisco Poland

Technologie informatyczne

2

Microsoft Sp. z o.o.

Technologie informatyczne

3

Grupa IKEA w Polsce

Handel detaliczny

4

Sii Polska

Technologie informatyczne

5

Accenture Operations

Usługi profesjonalne

W ciągu ostatnich 8 lat poziom satysfakcji osób zatrudnionych w firmach uhonorowanych tytułem Najlepszych Miejsc Pracy wciąż rośnie. Mimo stałego wyraźnego trendu w górę  te różnice, gdy porównuje się je rok do roku, mogą wydawać się niewielkie. Ale gdy spojrzymy na nie z perspektywy choćby ostatnich  pięciu lat, to okazuje się, że ten wzrost wyniósł aż 10 punktów procentowych. W  2012 roku, w czwartej edycji konkursu w Polsce, 75% pracowników była skłonna zgodzić się z twierdzeniem „biorąc wszystko pod uwagę, uważam, że moja firma jest wspaniałym miejscem pracy”,  w tegorocznej, ósmej edycji odsetek ten wyniósł średnio 85%. Wysoka ocena firm przez pracowników to efekt nieprzerwanej pracy najlepszych organizacji, aby rozwijać kulturę wzajemnego szacunku i zaufania. Na końcową pozytywną ocenę największy wpływ mają niezmiennie 3 czynniki: przekonanie pracowników, że firma jest zarządzana uczciwie, poczucie, że w osobie zatrudnionej pracodawca dostrzega nie tylko pracownika, ale także człowieka oraz partnerskie traktowanie ludzi, bez względu na zajmowane przez nich stanowiska.

...

Największa różnica pomiędzy tegorocznymi a ubiegłorocznymi laureatami konkursu dotyczy dialogu prowadzonego wewnątrz organizacji. Wyraźnie wzrosła gotowość pracodawców do zasięgania opinii pracowników (poprawa wskaźnika o 5%) oraz angażowania ich w procesy podejmowania decyzji dotyczących ich pracy i otoczenia (wzrost o 6%). Na przestrzeni pięciu kolejnych edycji konkursu postęp w budowaniu partnerskich relacji widać jeszcze bardziej – oba wskaźniki poszły w górę o 10 punktów procentowych. „Wydaje się, że w organizacjach z pierwszej ligi sukces w prowadzeniu dialogu w dużej mierze ma swój początek  w  bezpośrednich relacjach pracowników z top menedżmentem. Obok szeroko zakrojonych projektów, które są wspólnie powoływane do życia i regularnie monitorowane, jest także miejsce na mniej formalne spotkania, budujące wzajemny szacunek i zaufanie oraz poczucie więzi z firmą i jej całą załogą” – mówi  Marzena Winczo-Gasik, szef Zespołu Culture Audit w Great Place to Work®.

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.