Karta Podmiotu PARP podstawą wpisu do RURy

BIZNES

2 lipca 2014r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zaprezentowała na swojej stronie internetowej Kartę Podmiotu, której wypełnienie przez instytucję będzie stanowiło podstawę wpisu do Rejestru Usług Rozwojowych.

Karta Podmiotu została zatwierdzona przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju a przygotowana przez PARP (m. in. w na podstawie licznych konsultacji społecznych). Na jej podstawie przedsiębiorcy będą mogli korzystać ze środków wspołfinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020

 Zaprezentowana Karta składa się z Karta Podmiotu składa się z trzech części:

-       Informacje podstawowych,

-       Kryteriów minimalnych,

-        Kryteriów wiarygodności.

W słowniczku pojęć zostały wyjaśnione i zdefiniowane wszelkie pojęcia związane z usługami rozwojowymi.

„Wypełnienie formularza Karty Podmiotu oraz spełnienie zawartych w nim kryteriów stanowić będzie warunek wpisu danej instytucji do Rejestru Usług Rozwojowych. Zakres i rola Karty będą w przyszłości przedmiotem stosownych regulacji prawnych, zaś dokładna informacja dotycząca daty uruchomienia Rejestru zostanie podana do publicznej wiadomości w odrębnym komunikacie.”

źródło: http://www.parp.gov.pl/index/more/41511

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.