III Kongres Akademickich Biur Karier

BIZNES

3 grudnia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbył się III Kongres Akademickich Biur Karier. To ogólnopolskie wydarzenie poświęcone było wymianie doświadczeń między biurami karier w celu wspierania studentów, którzy zamierzają wejść na rynek pracy.

Na terenie wyższych uczelni w naszym kraju działa obecnie 346 biur karier. Ich rola polega nie tylko na pomocy w  budowaniu umiejętności pożądanych z punktu widzenia pracodawcy, ale wskazywaniu, które są kluczowe obecnie na rynku pracy.
- Dziś na rynku pracy wymagane są umiejętności praktyczne –
powiedział minister Kosiniak-Kamysz podczas otwarcia Kongresu. – Bez pełnego zaangażowania się w trakcie studiów w nakreślenie ścieżki zawodowej, trudno po ich skończeniu znaleźć pracę. Pakiet podstawowy, czyli uzyskanie tytułu magistra czy licencjata, już nie wystarcza. Na rynku pracy procentują odbyte podczas nauki praktyki, staże, praca na rzecz organizacji pozarządowych lub wolontariat.
Minister mówił również o rządowych programach wspierających abolwentów na starcie kariery zawodowej. Chodzi mi.in. o zmniejszenie obciążeń pracodawców zatrudniających młode osoby. skrócenie czasu oczekiwania na ofertę pracy w urzędzie do 4 miesięcy, bony zatrudnieniowe i migracyjne czy zwolnienie pracodawców zatrudniających młodych pracowników z opłat na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.  W przyszłym roku na te cele zarezerwowano 5,5 mld zł.
Wspomniano również sytuację w Hiszpanii czy we Włoszech, gdzie bezrobocie wśród młodych ludzi znajduje się na poziomie ponad 50 % i pozostawia wątpliwości na gruncie sensu i celowości integracji europejskiej.

Źródło: MPIPS

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.