Great Place to Work® wyłonił 21 Najlepszych Miejsc Pracy w Polsce

BIZNES

26 marca, podczas Gali w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Instytut Great Place to Work® ogłosił listę laureatów konkursu Najlepsze Miejsca Pracy Polska 2015. W  porównaniu z rokiem poprzednim wśród tegorocznych laureatów przybyło firm małych, ocenianych w kategorii „poniżej 50 zatrudnionych” oraz firm dużych, zatrudniających powyżej 500 pracowników. Nadal bardzo mocno trzyma się branża IT, którą na Liście reprezentuje aż 7 firm. Nowością w siedmioletniej historii rankingów Great Place to Work® w Polsce jest pierwsze miejsce rodzimej spółki w kategorii firm średnich.

Liderami rankingów w 3 kategoriach konkursowych zostali: Jotun Polska Sp. z o.o. – w kategorii firm zatrudniających poniżej 50, Ochnik Sp. z o.o. – w kategorii firm zatrudniających poniżej 500 osób, oraz Microsoft Sp. z o.o. – w kategorii firm zatrudniających powyżej 500 osób. W tym roku wśród 21 laureatów znalazło się aż 12 firm debiutujących na Liście.

Z analizy statystycznej zgromadzonych danych wynika, że na końcową pozytywną ocenę firmy przez pracownika największy wpływ mają 3 czynniki: przekonanie, że firma jest zarządzana uczciwie, poczucie, że w osobie zatrudnionej pracodawca dostrzega nie tylko pracownika, ale także człowieka oraz partnerskie traktowanie, bez względu na zajmowane przez pracownika stanowisko. Laureaci konkursu Great Place to Work® w Polsce mogą szczycić się bardzo wysoką ocena wystawioną im przez pracowników właśnie w tych 3 kwestiach. Średnio 90% pracowników tych organizacji jest przekonana o tym, że firma jest zarządzana uczciwie, 79% ma poczucie, że dostrzega się w nich ludzi, a 85% czuje się traktowana po partnersku.

Najlepsze Miejsca Pracy Polska 2015 w kategorii firm zatrudniających poniżej 50 osób:

 1. Jotun Polska Sp. z o.o. Handel hurtowy i detaliczny
 2. EDP Renewables Polska Produkcja
 3. Monsanto Polska Sp. z o.o. Rolnictwo
 4. HERBALIFE POLSKA Usługi profesjonalne
 5. Mundipharma Polska Sp. z o.o. Biotechnologia i farmacja

Najlepsze Miejsca Pracy Polska 2015 w kategorii firm zatrudniających poniżej 500 osób

 1. Ochnik Sp. z o. o. Handel detaliczny
 2. Objectivity Bespoke Software Specialists Sp. z o.o. Technologie informatyczne
 3. Akamai Technologies Technologie informatyczne
 4. EMC Computer Systems Poland Technologie informatyczne
 5. Hilti (Poland) Sp. z o.o. Budownictwo
 6. Discovery Polska Sp. z o.o. Media
 7. Pandora Jewelry CEE Sp. z o.o. Handel detaliczny
 8. Medtronic Poland Sp. z o.o. Ochrona zdrowia
 9. Mead Johnson Nutrition Handel detaliczny

Najlepsze Miejsca Pracy Polska 2015 w kategorii firm zatrudniających powyżej 500 osób:

 1.  Microsoft Sp. z o. o. Technologie informatyczne
 2.  Cisco Polska Technologie informatyczne
 3.  Sii Polska Technologie informatyczne
 4. Shell Business Operations Kraków Usługi profesjonalne
 5. Atos Technologie informatyczne
 6. Grupa Mars w Polsce: Mars, Wrigley, Royal Canin Produkcja
 7. Alexander Mann Solutions Poland Sp. z o. o. Usługi profesjonalne

Zdecydowana większość firm, jaka znalazła się w tegorocznym rankingu, to organizacje międzynarodowe lub posiadające korzenie w zagranicznych firmach-matkach. Należy wierzyć, że w  następnych edycjach konkursu do tej grupy dołączy więcej firm o rodzimym rodowodzie. W tej odsłonie konkursu mocnym polskim akcentem było zajęcie pierwszego miejsca w kategorii organizacji zatrudniających poniżej 500 osób przez rodzimą firmę Ochnik Sp. z o.o. U podstaw sukcesu firmy leży silne przekonanie jej szefa, że najważniejszą wartością jest wzajemne zaufanie, a najskuteczniej można je osiągnąć poprzez stałe, szczere i bezpośrednie rozmowy z pracownikami. „Taki bezpośredni kontakt daje też największe ‘bogactwo informacji’ – wskazówki pozwalające łatwiej wnioskować o szczerości intencji lidera. A szczerość to klucz do budowania zaufania. Dlatego tak ważne jest kierowanie ‘przez chodzenie’. Wg brytyjskich ekspertów pracownicy są mniej zainteresowani informacjami płynącymi z formalnych wiadomości emailowych. Wolą zacieśniać bezpośrednie relacje ze swoimi liderami.” – mówi Maria Zakrzewski, Prezes Zarządu Great Place to Work® w Polsce.

...

Lista Najlepszych Miejsc Pracy w Polsce, przygotowywana od 7 lat przez Instytut Great Place to Work®, honoruje organizacje, które stosują wyjątkowe praktyki i programy. Ich wspólną wykładnią jest promowanie wartości wiarygodności, szacunku, uczciwości, dumy i koleżeństwa w relacjach między kierownictwem i pracownikami. O  pozycji firmy na Liście decyduje łączna ocena dwóch aspektów: wyniku ankiety pracowniczej (wskaźnik zaufania w firmie, Trust Index©) oraz audytu kultury organizacyjnej i praktyk HR (Culture Audit©). W badaniach Great Place to Work® głos pracowników ma kluczowe znaczenie dla oceny końcowej – opinie pracowników są najważniejsze.

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.