Czasówki na skalę masową

BIZNES

O czasie trwania umowy o pracę decyduje rodzaj zawartej umowy. Kodeks pracy przewiduje następujące formy umowy o pracę:

  • umowa o pracę na czas próbny
  • umowa o pracę na czas określony
  • umowa o pracę na zastęptswo
  • umowa o pracę na czas wykonywania określonej pracy
  • umowa o pracę na czas nieokreślony

Dla pracownika najkorzystniejsza zdecydowanie jest umowa o pracę na czas niekreślony- daje poczucie bezpieczeństwa i stabilności.

W przypadku umów o pracę na czas określony Kodeks pracy nie precyzuje dokładnie maksymalnego okresu jej trwania. Ten brak doprezycowania w przepisach jest obecnie nagminnie wykorzystywany przez pracodawców. Jak podaje Państwowa Inspekcja Pracy ubiegłoroczna kontrola wykazała, że co czwarta umowa jest zawierana na okres 3 lat, co siódma na okres 5 lat, a niektóre dodatkowo zawierane są na okres 10 i 20 lat.

Pracownika zatrudnionego na podstawie umowy na czas określony można zwolnić z zachowaniem 2 tygodniowego okresu wypowiedzenia i to zdaje się być największą pokusą do obchodzenia przepisów prawa pracy.

Oznacza to, że problem Polaków pracujących obecnie na tzw. "czasówkach" jest palący. Projekt ustawy mający na celu wyeliminowanie tego nadużycia ma zostać przedstawiony do końca tego miesiąca.

Źródło: PIP

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.