Coraz lepiej! Wzrost zatrudnienia i wynagrodzenia

BIZNES


Kilka dni temu Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował optymistyczne dane o wysokości przeciętnego wynagrodzenia oraz o zatrudnieniu w przedsiębiorstwach w grudniu 2015 r. Badania należy interpretować w odniesieniu do przedsiębiorstw, które posiadają powyżej 9 pracowników.Wzrost zatrudnienia

Z informacji podanych przez GUS wynika, że w grudniu 2015 r. nastąpił wzrost przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. W stosunku do poprzedniego miesiąca zatrudnienie wzrosło i wynosiło 5625,8 tys. osób. W porównaniu do grudnia 2014 roku zanotowano wzrost zatrudnienia o 1,4 pkt proc.

Wzrost wynagrodzenia

Przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach w grudniu wzrosło o 8,4 pkt proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i wynosiło 4515,28 zł. W ujęciu rocznym zanotowano wzrost wynagrodzeń na poziomie 3,5%. Podobny wzrost na poziomie 3,6% w ujęciu rocznym zanotowano w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku. Wynagrodzenie to wyniosło w grudniu 2015 roku 451,41 zł. Jest to kwota o 8,4 pkt proc. wyższa niż w poprzednim miesiącu oraz o 3,1 pkt. proc. wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Źródło: GUS

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.