Certyfikacja z nowego modelu Kirkpatricka dostępna w Polsce

BIZNES

W Polsce ruszy oficjalny program certyfikacyjny z zastosowania nowej wersji modelu Kirkpatricka – najlepiej rozpoznawanej na świecie metody do oceny efektywności szkoleń. Premierę programu 13 i 14 stycznia poprowadzi w Warszawie sam Jim Kirkpatrick.

Model adekwatny do współczesnych wymagań rynku

Czterostopniowy model Kirkpatricka został opracowany w połowie XX w. i jak dotąd jest to najlepiej znana metoda ewaluacji szkoleń. Przez dekady rynek się jednak zmieniał i obecnie propagowana jest nowa wersja modelu, The New World Kirkpatrick Model, adekwatna do współczesnych modeli biznesowych i oczekiwań rynku. Program certyfikacyjny dotyczy właśnie tej nowej wersji.

„W nowym modelu Kirkpatricka ewaluację planuje się przed działaniami szkoleniowymi. Celem nie jest bowiem bierna obserwacja rezultatów szkoleń, ale przede wszystkim bieżący wpływ na zwiększanie ich efektywności. Sprawnego menedżera przede wszystkim interesują rezultaty biznesowe, a niekoniecznie ocena samego szkolenia.” – mówi Jim Kirkpatrick, twórca modelu.

 

Certyfikacja dla praktyków

Program certyfikacyjny skierowany jest do menedżerów i specjalistów HR, firm szkoleniowych i trenerów. Mogą z niego skorzystać także przedsiębiorcy, dla których jakość pracy ludzi jest kluczowa dla osiągnięcia rezultatów biznesowych. „Nowy model Kirkpatricka wyposaża w narzędzia i metody, a certyfikacja daje szereg umiejętności. Najważniejszą z nich jest racjonalne i efektywne alokowanie budżetów na rozwój, to znaczy tak, by szkolenia przekładały się na konkretne rezultaty biznesowe” – wyjaśnia Katarzyna Gorhover, konsultantka z firmy FOR Gorhover/Żukrowska, prowadząca w Polsce program certyfikacji metody Kirkpatricka.

 

Uśredniając wyniki różnych badań, szkolenia prowadzone w oderwaniu od skutecznych metod ewaluacji, przynoszą rezultaty biznesowe zaledwie w ok. 15% (na 100 szkolonych osób jedynie 15 trwale zmienia postawy i działania). Stosowanie nowego modelu Kirkpatricka, pozwala zwiększyć efektywność do ok. 85%. „Polski rynek szkoleniowy jest wart 5 – 6 mld złotych. Niska efektywność szkoleń oznacza, że większość wydawanych środków nie przynosi rezultatu. Powszechne stosowanie skutecznej metody planowania i oceny szkoleń oznaczałoby, że kilka miliardów złotych zaczęłoby pracować na korzyść ogółu przedsiębiorstw” – mówi Ewa Żukrowska, współprowadząca styczniowy Program Certyfikacyjny „Ewaluacja Czterech Poziomów Kirkpatricka®”.

Zacieśnienie partnerstwa HR i biznesu

Możliwość określania wpływu szkoleń i programów rozwojowych na rezultaty i wyniki biznesowe daje pracownikom HR przestrzeń do budowania relacji z menedżerami operacyjnymi. Model Kirkpatricka z założenia bowiem wspiera biznes w realizacji celów stawianych przed pracownikami. Dział HR, który dysponuje budżetami szkoleniowymi, może zatem stawać się strategicznym partnerem dla biznesu. Dysponuje bowiem narzędziami do skutecznego wdrażania pracowników do określonych zadań i zmian w organizacji.

Premiera programu certyfikacji na pierwszym poziomie (Bronze Level) odbędzie się w Warszawie 13-14 stycznia 2015 r. Szczegółowe informacje na temat naboru do programu znajdują się pod adresem: http://focusonresults.pl

The New World Kirkpatrick Model jest rekomendowaną metodą dla ewaluacji wszystkich szkoleń I programów rozwojowych realizowanych przez administrację państwową oraz armię USA. Z sukcesem stosowana jest przez wiele firm komercyjnych na całym świecie.

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.