Cały rok szukamy pracy

BIZNES

Według opublikowanego przez GUS Raportu Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w Polsce przeciętnie poszukujemy pracy przez rok czasu. Z raportu wynika, że im niższe wykształcenie posiadamy tym dłużej trwają poszukiwania pracy.

Najdłużej pracy poszukują osoby bez wykształcenia czyli zaraz po ukończeniu gimnazjum- poszukiwania trwają ponad 14 miesięcy. Po ukończeniu szkoły zawodowej lub średniej sytuacja wygląda nieco lepiej tu poszukiwania trwają około roku właśnie.

Co ciekawe absolwenci legitymujący się dyplomem ukończenia uczelni wyższych znajdują się w sytuacji nieco "lepszej", ich poszukiwania trwają około 11 miesięcy.

Na rynku pracy mamy do czynienia z sytuacją, gdzie pracodawcy ciągle nie mogą znaleźć pracowników, a z drugiej strony osoby długotrwale bezrobotne nie mogą znaleźć pracy. Eksperci wskazują, że jest to wynik niedpasowania kwalifikacji do wymagan rynku pracy.

Ponadto warte wskazania są spostrzeżenia specjalistów co do spadku motywacji do poszukiwania i podjęcia pracy przy wydłużającym się okresie pozostawania na bezrobociu oraz obniżających się kwalifikacjach.

Źródło: GUS

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.