Biznes skorzysta na Polskiej Ramie Kwalifikacji?

BIZNES

Nie chodzi bynajmniej o markę znanej margaryny lub ramę okienną, ale o Polską Ramę Kwalifikacji. Co to takiego? Jakie korzyści wiążą się z jej wprowadzeniem dla biznesu?

Większość ludzi świata biznesu, w tym pracodawców, rekruterów zastanawia fakt czy istnieje skuteczny sposób na właściwe odczytanie i porównywanie kwalifikacji? Czy obecnie posiadanie dyplomu lub certyfikatu wystarczy, aby utwierdzić pracodawcę w przekonaniu, że będziemy właściwym nabykiem dla firmy? Polska Rama Kwalifikacji odpowiada na te pytania.

Osiem poziomów sukcesu

Polska Rama Kwalifikacji to osiem poziomów, które w spójny i czytelny sposób uporządkowują kwalifikacje uzyskane w obszarze edukacji ogólnej, wyższej i zawodowej. Zdobycie danej kwalifikacji (czyli dyplomu lub certyfikatu) wymaga potwierdzenia egzaminem efektów uczenia się czyli posiadanej wiedzy, umiejętności czy kompetencji społecznych. Nie będzie miało znaczenia w jaki sposób daną wiedzę uzyskaliśmy (w szkole, na warsztatach czy korzystając z internetu).

Polska Rama w efekcie pozwoli na uporządkowanie efektów uczenia się, co ułatwi zarówno poszukiwanie pracy jak i dobór pracowników oraz pozwoli potwierdzić kompetencje zdobyte poza szkołą.

System w praktyce

Od 2006 roku trwają prace nad wprowadzeniem ram kwalifikacji w Polsce idąc za przykładem innych krajów europejskich. Wśród zalet wymienić można bez wątpienia lepsze dostosowanie edukacji do wymagań biznesu, a co za tym idzie szansę na otwarty i konkurencyjny rynek europejski.

Dla zapewnienia spójności systemu kwalifikacji w Europie każdy kraj musi odnieść swoją ramę do Europejskiej Ramy Kwalifikacji. Krajowe Ramy są zróżnicowane pod względem liczby poziomów kwalifikacji oraz instytucji odpowiedzialnych za ich potwierdzanie/nadawanie.

Rama w szkolnictwie wyższym

Ramy kwalifikacji obowiązują na uczelniach wyższych od roku akademickiego 2012/2013. Wydawane dyplomy będą nareszcie potwierdzały co naprawdę potrafi dana osoba.

Ocenie nie będzie podlegać sam proces uczenia się, tylko jego efekty. Nieważne, że ktoś zna teorię jak zarządzać przedsiębiorstwem, ważne czy wie w praktyce, jak stworzyć zespół i odpowiednio motywować do do działania- mówi dr Agnieszka Chłon- Domińczak, lider projektu Polskiej Ramy Kwalifikacji, realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych.

Polska Rama Kwalifikacji – zmiana dla edukacji i rynku pracy

Więcej informacji na temat Polskiej Ramy można uzyskać podczas konferencji regionalnych oraz na konferencji z cyklu Polska Rama Kwalifikacji – zmiana dla edukacji i rynku pracy. Najbliższe odbędą się w Oświęcimiu, Nowym Sączu i Zakopanem. O zmianach i najnowszych trendach w edukacji i na rynku pracy opowiedzą przedstawiciele Instytutu Badań Edukacyjnych, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie oraz eksperci wybranych branż.
My również będziemy na bieżąco o tym informować.

Więcej informacji: http://www.kwalifikacje.edu.pl/p

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.