Pobierz bezpłatny poradnik dla zatrudniających obcokrajowców

BIZNES

Polskie firmy coraz chętniej zatrudniają obcokrajowców. Jak wynika z danych powiatowych urzędów pracy w pierwszej połowie 2015 roku przedsiębiorcy byli gotowi przyjąć do pracy na zasadach uproszczonych 408 tys. mieszkańców Ukrainy, Rosji, Mołdawii, Gruzji, Białorusi i Armenii. Rosnące zainteresowanie siłą roboczą spoza granic naszego kraju jak nigdy wcześniej rodzi zapotrzebowanie na wiedzę dotyczącą procedur a także praw i obowiązków wynikających z zatrudnienia imigrantów.

O tym jak ważna rolę pełni znajomość przepisów prawnych mówi Jarosław Cichoń z Głównego Inspektoratu Pracy. Przedstawiciel Departamentu Legalności Zatrudnienia zwraca uwagę na wyniki badania uproszczonej procedury powierzania pracy cudzoziemcom na podstawie oświadczeń, przeprowadzonego przez PIP w 2014 roku. Procedura ta jest szczególnie narażona na nadużycia ze strony pracodawców. Do najczęstszych nadużyć zaliczyć można podejmowanie pracy u pracodawcy innego niż ten, który zarejestrował oświadczenie. W 2014 roku stwierdzono 266 takich przypadków, co stanowi kilkakrotny wzrost z porównaniu z rokiem poprzednim (45 przypadków w 2013 roku). Inne przypadki wymienione przez Jarosława Cichonia obejmują rejestrację oświadczenia bez fizycznej możliwości powierzenia wykonywania pracy przez danego pracodawcę, co wiąże się w dużym stopniu z problemem handlu oświadczeniami, a także wykorzystywanie procedury oświadczeń w celu delegowania pracowników z Ukrainy do Polski. Oświadczenia są ponadto wykorzystywane do działalności tak zwanych „mrówek”, przewożących nielegalnie towary przez polską granicę. Niepokojące są również dane z kontroli prawie 18 tysięcy cudzoziemców, z których wizę otrzymało i przekroczyło polską granicę 69 procent, zaś pracę w podmiotach rejestrujących oświadczenia podjęło zaledwie 28 procent cudzoziemców objętych kontrolą.

Aby uniknąć błędów związanych z niedopełnieniem obowiązków po stronie pracodawcy, publikacja „Poradnik dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców” przedstawia rozwiązania, które mają na celu usprawnić znajomość przepisów prawnych po stronie pracodawcy w procesie zatrudnienia.

Poradnik w prosty i przejrzysty sposób wyjaśnia kwestie związane z procedurą przyjęcia obcokrajowca do pracy i procesem zatrudnienia. Jego autorzy przedstawiają odpowiedzi na pytania związane z legalizacją pobytu i pracy, począwszy od wymaganych dokumentów, form zatrudnienia, przysługujących pracodawcy praw a także ciążących na nich obowiązków – ubezpieczenia, rozliczenia podatkowe – na kontroli legalności i weryfikacji dokumentów kończąc.

Poradnik został udostępniony w wersji elektronicznej, dostępnej do bezpłatnego pobrania na stronie internetowej projektu "Bezpieczna praca w Polsce" pod adresem http://bezpiecznapraca.info.pl/pl/poradnik-dla-pracodawcow

Źródło: Agencja EWL i MPiPS

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.