Benefit Systems wyróżniony tytułem Solidnego Pracodawcy 2014

BIZNES

Benefit Systems - lider pozapłacowych świadczeń motywacyjnych został wyróżniony tytułem Solidnego Pracodawcy 2014. Tytuł przyznawany jest przedsiębiorstwom, które nie tylko prowadzą wzorową politykę personalną, ale także promują ciekawe rozwiązania w zakresie HR.

Celem programu Solidny Pracodawca Roku jest wyłonienie najlepszych pracodawców w Polsce, a w szczególności tych, którzy wyróżniają się pod kątem prowadzonych praktyk w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz tworzenia kultury organizacyjnej sprzyjającej pozytywnej atmosferze pracy. Benefit Systems został doceniony za prowadzenie przyjaznej polityki work-life balance, oferowanie szerokiego wachlarza szkoleń i benefitów pozapłacowych oraz przemyślaną politykę wewnętrznego CSR.
Firma od zawsze stawiała w centrum swoich działań ludzi. Jej misją jest wspieranie ludzi i organizacji w rozwoju, osiąganiu równowagi oraz budowaniu zaangażowania. - Stawiamy na różnorodność, współpracę i rozwój. Wierzymy, że te elementy mają ogromny wpływ na wysoką jakość zatrudnienia. Chcemy tworzyć środowisko pracy, w którym pracownicy będę postrzegać Benefit Systems jako zaufanego pracodawcę, z którym warto związać się na długo – mówi Małgorzata Aleksandrow, dyrektor ds. zasobów ludzkich w Benefit Systems.

Przede wszystkim rozwój

Wszyscy pracownicy Benefit Systems mają zapewniony szeroki wachlarz świadczeń z zakresu rozwoju i podnoszenia kwalifikacji, w tym: szkolenia wewnętrzne z trenerami, szkolenia i warsztaty zewnętrzne (dla każdego pracownika przewidziany jest budżet na dany rok), dofinansowania do studiów podyplomowych, platformę e-learningową do nauki języka angielskiego oraz dostęp do platformy MultiBenefit. W zależności od profilu pracy, poszczególni specjaliści korzystają ze szkoleń z zakresu obsługi klienta (jakość prowadzonych rozmów, kontaktu z klientem, asertywnej komunikacji) oraz szkoleń sprzedażowych (m.in. techniki sprzedaży, negocjacje, badanie potrzeb).

Równowaga między życiem zawodowym i prywatnym

Pracownicy mogą korzystać z szerokiego pakietu benefitów, które wspierają ich w osiąganiu równowagi między życiem zawodowym i rodzinnym, a także motywujących ich do rozwoju osobistego, są to karta MultiSport, dostęp do programu MultiBenefit (z atrakcyjnymi ofertami na ciekawe spędzanie czasu wolnego), karta BenefitLunch (dająca dostęp do posiłków w dni robocze) oraz program MultiKafeteria (w ramach określonej kwoty pracownik może zakupić bilety do kina i teatru, pakiet medyczny, ubezpieczenie, bony na sprzęty RTV i AGD, a także wiele innych świadczeń). Pracownikom oferowana także  prywatna opieka zdrowotna oraz  system pożyczek.

Firma zaangażowana społecznie

W firmie realizowane są działania w ramach wewnętrznego CSR. Poza ułatwieniami pracy dla młodych matek i kobiet w ciąży, wdrożone także mechanizmy zapewniające zatrudnionym równe szanse rozwoju i awansu, w tym edukacji pracowniczej. Dodatkowo organizowane są wewnętrzne zbiórki na domy dziecka, chore dzieci pracowników czy dla tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.

                                                                                                                                   ...

Benefit Systems stoi na czele Grupy Kapitałowej, w skład której wchodzą podmioty działające na rynku pozapłacowych świadczeń pracowniczych oraz rynku fitness. Grupa Benefit Systems, zgodnie ze swoją misją, wspiera ludzi i organizacje w rozwoju, osiąganiu równowagi oraz budowaniu zaangażowania. Wykorzystując trend wzrostowy rynku przemysłu czasu wolnego, tworzy i rozwija portfel innowacyjnych oraz kompleksowych rozwiązań pozwalających na skuteczne i elastyczne motywowanie pracowników, a także wspieranie ich w osiąganiu równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. W ofercie Grupy można znaleźć produkty z zakresu sportu i rekreacji, kultury i rozrywki, żywienia, turystyki, edukacji czy szytych na miarę programów kafeteryjnych. Od kwietnia 2011 roku akcje Benefit Systems są notowane na parkiecie głównym warszawskiej GPW. Do grupy klientów Benefit Systems należy obecnie ponad 7 000 firm i instytucji zatrudniających ponad 2 mln pracowników, natomiast z samych produktów sportowych korzysta już blisko 500 tysięcy użytkowników, do dyspozycji których jest niemal 4 000 obiektów sportowo-rekreacyjnych w blisko 650 miastach Polski

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.