Badanie "TRENERZY BIZNESU 2014" Zapraszamy do udziału!

BIZNES

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza do udziału w badaniu „TRENERZY BIZNESU 2014”, dotyczącym opinii i doświadczeń przedstawicieli branży szkoleniowej. Głównym celem badania jest pozyskanie wiedzy niezbędnej dla tworzenia programów rozwoju kapitału ludzkiego, które realizowane będą w latach 2014-2020.

Tematyka badania dotyczy między innymi:

  • doświadczeń związanych z wykonywaniem zawodu trenera
  • doświadczeń związanych z świadczeniem usług rozwojowych dla biznesu
  • doświadczeń i planów związanych z rozwojem kwalifikacji potrzebnych w zawodzie trenera biznesu

Badanie realizowane jest w formie 10 minutowej ankiety internetowej dostępnej pod linkiem:
https://ankiety.parp.gov.pl/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=ANKIETA_TRENERZY_WRZESIEN_2014_9

Wyniki badania zostaną przedstawione podczas Kongresu Edukacji Pozaformalnej, który odbędzie się w dniach 25-26 listopada br. w Warszawie (www.kep.com.pl)

UWAGA:
Badanie jest skierowane do wszystkich trenerów za wyjątkiem osób, które korzystały ze wsparcia szkoleniowo/doradczego w ramach projektu systemowego PARP pt. „Podnoszenie kompetencji kadry szkoleniowej”( poddziałanie 2.2.2 PO KL) w latach 2009 -2014.

Kontakt pod numerem telefonu 22 432 83 40 oraz adresem e-mailowym ewaluacja@parp.gov.pl

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.