62% Polaków niezadowolonych z płacy

BIZNES


Według danych GUS przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2014 roku wyniosło 4 379 PL. Dynamika zmian przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym wyniosła 103.7 Dane napawają optymizmem? Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzonego przez firmę Sedlak & Sedlak w 2014 roku 62% Polaków ocenia swoje wynagrodzenie jako niesprawiedliwe.

W 2014 roku wciąż najlepiej wynagradzanymi branżami  były: IT, bankowość, telekomunikacja, ubezpieczenia. Od lat zmianie również nie ulega czołówka województw, w których pracownicy otrzymują najwyższe wynagrodzenia (mazowieckie, dolnośląskie, pomorskie). Ponadto warto podkreślić, że osoby z wykształceniem wyższym magisterskim inżynierskim zarabiały 2,4 razy więcej niż osoby z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnymi oraz 2,2 raza więcej niż osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym.


Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) Sedlak & Sedlak w 2014

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.