5 maja Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych

BIZNES

5 maja obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych oraz Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Dzień ten jest okazją do dyskusji na temat sytuacji osób z niepełnosprawnością na polskim rynku pracy oraz barier, z jakimi na co dzień się stykają.

Osoby z niepełnosprawnością to jedna z najbardziej defaworyzowanych grup na rynku pracy. Według najświeższych danych Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w IV kwartale 2014 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym w Polsce wyniósł 23,7%, podczas gdy osób w pełni sprawnych – 66,3%. To pokazuje, w jak wielkim stopniu ta grupa zawodowa wciąż stanowi niewykorzystany potencjał naszego rynku pracy.

Pracownicy z niepełnosprawnością codziennie zmagają się z różnymi przeszkodami i trudnościami. To nie tylko bariery architektoniczne (np. brak podjazdów dla wózków czy niedostosowanie miejsca pracy do potrzeb pracownika z orzeczeniem), ale przede wszystkim bariery mentalne – negatywne stereotypy czy różnego rodzaju obawy (np. przed mniejszą efektywnością czy roszczeniową postawą zatrudnionego niepełnosprawnego), a także niewiedza pracodawcy (np. w kwestii przepisów prawnych). Napotykane bariery mogą wywołać u pracowników lęk przed zadeklarowaniem swojej niepełnosprawności. Jak wynika z badań przeprowadzonych pod koniec 2014 roku przez Grupę Job (Upright Group), najwięcej, bo aż 61% ankietowanych osób z niepełnosprawnością za główny powód ukrywania informacji o swojej niepełnosprawności uznało obawę przed negatywną reakcją przełożonych i współpracowników.

...

Obchodzone 5 maja Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych oraz Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną są szczególną okazją do tego, by promować tolerancję i równouprawnienie wśród osób z orzeczeniem, a także przeciwdziałać ich dyskryminacji na rynku pracy i w codziennym życiu. W takie działania mogą włączać się nie tylko zwykli obywatele, ale przede wszystkim przedsiębiorstwa.

Drukuj artykuł
Informacja została przygotowana przez Grupę Job


Grupa Job od 2011 roku prowadzi projekt TAKpełnosprawni, który ma na celu wspieranie osób z niepełnosprawnością na rynku pracy oraz przełamywanie uprzedzeń w świadomości pracodawców.

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.