GIODO - 30 czerwca upływa termin rejestracji administratorów bezpieczeństwa informacji

BIZNES

W związku z nowelizacją ustawy o ochronie danych osobowych od 1 stycznia 2015 roku, firmy i jednostki organizacyjne przetwarzające dane podlegające zgłoszeniu do  GIODO   (np. zbiory Klientów) muszą dokonać zgłoszenia do 30 czerwca 2015  w zakresie zgłoszenia Administratorów Baz Danych (ABI)

Jeśli administrator danych powoła ABI i zgłosi go do rejestracji GIODO, zwolniony będzie z obowiązku rejestracji zbiorów danych u Generalnego Inspektora (z wyjątkiem zbiorów zawierających dane szczególnie chronione).

Więcej informacji na stronie:http://www.giodo.gov.pl/560/id_art/8555/j/pl/

Jednocześnie przestrzegamy przed informacjami, iż GIODO będzie nakładać kary finansowe za niedotrzymanie przepisu. O nałożeniu kary finansowej i jej wysokości decyduje wyłącznie sąd. 

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.