Bezrobocie w czerwcu bije rekordy

BIZNES

Jak podaje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach aktualności na temat Zatrudnienia i Przeciwdziałania bezrobociu liczba osób bezrobotnych w czerwcu była najniższa od 2 lat. Wyniosła ona 1 914, 8 tys. osób.

Spadek bezrobocia odnotowano we wszystkich województwach, a dynamika spadku utrzymuje się od początku roku.

Jak wskazuje Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej: niższa stopa bezrobocia to efekt nie tylko liczby osób, które wyrejestrowały się z urzędu, ale głównie coraz mniejszej liczby osób poszukujących pracy. Ponadto ważny czynnik to zwiększająca się liczba miejsc pracy- na poziomie ponad 10% więcej niż w czerwcu ubiegłego roku.

Stopa bezrobocia w czerwcu br. wyniosła 12,1%. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy na koniec miesiąca wyniosła 1 914,8 tys. osób. W stosunku miesiąca poprzedniego z urzędów pracy wyrejestrowało się prawie 71,9 tys.,  stopa bezrobocia spadła o 0,4 punktu  procentowego. 

Źródło: MPiPS

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.