1750 zł płacy minimalnej od 1 stycznia

BIZNES

Wysokość płacy minimalnej na poziomie 1750 zł obowiązuje od 1 stycznia. To o 19 zł więcej niż przewidują zapisy ustawowe. Dla pracujących pierwszy rok wyniesie ona 1400 zł.

Przypominamy, że płaca minimalna to obowiązujące prawnie najniższe wynagrodzenie, jakie pracodawca musi wypłacić pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę. Wynagrodzenie poniżej płacy minimalnej jest naruszeniem praw pracowniczych.
Wysokość obowiązującej płacy minimalnej to ponad 40 % przeciętnej pensji, prognozowanej na 2015 rok.

Ważne! Rosną także inne świadczenia:

  • odprawa przy zwolnieniu grupowym, wynosząca piętnastokrotność płacy minimalnej,
  • dodatek za pracę w porze nocne
  • wynagrodzenie za czas przestoju
  • podstawa wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego

Źródło: MPIPS

 

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.