1000 zł rodzicielskiego przez rok dla wszystkich

BIZNES

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przekazało do konsultacji społecznych projekt ustawy nowego świadczenia rodzicielskiego, które ma wejść w życie od 1 stycznia 2016 r.

Jak dotąd urlopy rodzicielskice dotyczyły jedynie osób opłacających składki tj. osób zatrudnionych na umowach o pracę oraz na zleceniach, opłacających składki dobrowolnie. W przyszłym roku wsparcie finansowe po urodzeniu dziecka otrzymają przez rok również osoby, które nie mogą korzystać z urlopów rodzicielskich. Jak podaje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej sytuacja ta dotyczy ok. 125 tys. osób.

Od przyszłego roku wsparcie finansowe przez rok po urodzeniu dziecka otrzymają także osoby bezrobotne, studenci, rolnicy oraz pracujący na umowach o dzieło – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.

Wsparcie będzie przyznawane niezależnie od dochodu. Jeżeli w tym czasie osoby te podejmą pracę, świadczenie nadal będzie wypłacane, ale jego wielkość zostanie obniżona o połowę (podobnie jak przy urlopach rodzicielskich). Warunkiem będzie złożenie w ciągu 3 miesięcy od porodu stosownego wniosku.

Źródło: MPIPS

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.