Jak w zgodzie rozstać się z pracownikiem i uniknąć czarnego PRu?

HR, Poradnik przedsiębiorcy

Jednym z najbardziej niebezpiecznych momentów dla firmy jest czas zwolnień i okres następujący bezpośrednio po nim. Właśnie wtedy są popełniane najpoważniejsze błędy w komunikacji między pracodawcą a byłymi już pracownikami. 

- Niezadowoleni i byli pracownicy są głównym źródłem informacji o firmie dostępnych w Internecie. Często przyczyną takich zachowań jest sposób w jaki przekazano
im informacje o utracie pracy, a nie sytuacja, która doprowadziła do zwolnienia.
To właśnie brak właściwej komunikacji pomiędzy pracownikiem a pracodawcą psuje opinię o firmie. – mówi Katarzyna Richter, międzynarodowy specjalista w zakresie HR i psychologii międzykulturowej.

 Zasady komunikowania zmian w firmie

Właściwe  komunikowanie zamian w strukturze firmy, jak np. restrukturyzacja, zwolnienia grupowe, czy zakończenie współpracy z poszczególnymi pracownikami jest niezwykle istotne dla zachowania poprawnego wizerunku firmy oraz pozytywnych relacji z podwładnymi. Według Katarzyny Richter jest kilka działań, które w takich sytuacjach warto podjąć, aby uniknąć negatywnych publikacji o organizacji w sieci.

- Pamiętajmy że niezwykle ważne jest przekazanie wiadomości pracownikom najszybciej, jak to jest możliwe. Złym rozwiązaniem jest także informowanie
o trudnych sytuacjach za pośrednictwem służbowego maila, czy w komunikacie prasowym wystosowanym za pośrednictwem mediów. – mówi Katarzyna Richter, międzynarodowy specjalista w zakresie HR i psychologii międzykulturowej.

A oto jak powinna przebiegać komunikacja pomiędzy pracodawcą a pracownikami
w przypadku wprowadzania zmian, czy zwolnień w firmie:

 • Przygotuj plan spotkania i trzymaj się harmonogramu.
 • Porozmawiaj osobiście z pracownikami i przedstaw zmiany.
 • Podczas spotkania przypomnij pracownikom, że przekazywane informacje
  są poufne i udostępnione wyłącznie w celu umożliwienia otwartej
  i konstruktywnej dyskusji.
 • Przekaż pracownikom szczegółowe informacje o tym, co dzieje się w firmie zachowując przy tym transparentność i uczciwość. Podaj niezbędne informacje finansowe, jeśli są przyczyną zmiany.
 • Wysłuchaj pracowników. To nie oznacza, że musisz postępować zgodnie z ich sugestiami, ale może to spowodować, że do rozmowy zostaną dołączone inne pomysły. To sprawdza się szczególnie w dużych organizacjach, w których kadra zarządzająca może nie znać opinii pracowników.
 • Zapewnij wewnętrzne forum do dyskusji oraz przestrzeń do rozładowania gniewu i frustracji.
 • Przedstaw harmonogram działań, które zostaną podjęte przez zarząd firmy jak i pracowników.
 • Traktuj pracowników z szacunkiem, nawet jeśli wiesz, że niebawem zostaną zwolnieni.
Drukuj artykuł
Katarzyna Richter

międzynarodowy specjalista w zakresie HR i psychologii międzykulturowej

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.