Systemy do zarządzania procesami HR – jak działają i jakie dają korzyści?

HR, Narzędzia

O tym, że technologie IT doskonale współgrają z procesami biznesowymi, nikogo nie trzeba przekonywać. Zalet automatyzacji procesów zarządzania jest wiele. A na samym czele stoi optymalizacja kosztów i wzrost efektywności. Najlepsze w tym wszystkim jest jednak to, że rozwiązania te można zastosować praktycznie do każdego działania - od produkcji, począwszy, poprzez logistykę dystrybucji, marketing i obsługę klienta, na zarządzaniu procesami HR skończywszy.

Elektroniczne zarządzanie procesami HR

Rola działów HR (ang. human resources) w przedsiębiorstwie jest niezwykle istotna. To właśnie w tym miejscu podejmowane są kluczowe decyzje dotyczące pracowników. I to nie tylko w kwestii ich zatrudnienia, prowadzenia dokumentacji personalnej, ewidencjonowania czasu pracy oraz naliczania wynagrodzeń, ale także organizowania szkoleń czy dbania o odpowiednią atmosferę w pracy.

Wszystkie te czynności są niezwykle czasochłonne i wymagają stosowania odpowiednich procedur. Dlatego też kiedyś działy kadrowo-płacowe produkowały niezliczone ilości dokumentów. A ich tradycyjny obieg mógł przyprawić o ból głowy. Technologie cyfrowe wraz z systemami informatycznymi zmieniły wszystko. Elektroniczne zarządzanie procesami HR, poprzez automatyzację i wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów, skutecznie usprawniło wszelkie działania związane z zasobami ludzkimi. Jak to wygląda w praktyce? Zacznijmy od ewidencji czasu pracy.

Ewidencja czasu pracy

Prowadzenie ewidencji czasu pracy jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Przy czym należy prowadzić ją indywidualnie dla każdego pracownika. W ewidencji czasu pracy znajdują się wszystkie informacje odnośnie liczby przepracowanych godzin - w tym godzin nadliczbowych, liczby dni wolnych, a także liczba nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych.

Wszystkie te dane służą nie tylko do naliczenia wynagrodzenia oraz odpowiednich składek z tytułu zatrudnienia. Ewidencja czasu pracy jest również doskonałym zbiorem informacji do analiz wydajności poszczególnych pracowników.

Firmy mogą prowadzić papierową lub elektroniczną ewidencję czasu pracy. I coraz więcej firm korzysta z tego drugiego rozwiązania! Dlaczego? Odpowiedź jest niezwykle prosta. Takie systemy znacząco ułatwiają wszystkie procesy związane z ewidencją czasu pracy. A co najważniejsze, dzięki automatyzacji mogą służyć również do efektywnego planowania i ciągłego monitorowania harmonogramu pracy.

System Infinite RCP w praktyce

Doskonałym przykładem, kompleksowego oprogramowania do ewidencji czasu pracy jest nowoczesny system Infinite RCP, który służy de facto do wielowymiarowego zarządzania procesami HR w przedsiębiorstwach i organizacjach. Jest to rozwiązanie, które sprawdza się zarówno w mniejszych i średnich firmach, jak i dużych korporacjach czy instytucjach.

Zaletą systemu Infinite RCP jest nie tylko optymalizacja procesów związanych z ewidencją czasu pracy, ale także zwiększenie wydajności funkcjonowania działu HR, przy obniżeniu kosztów z tym związanych i zachowaniu pełnej zgodności z przepisami PIP!

Co istotne, korzystając z dodatkowych modułów Infinie RCP, można również przeprowadzać oceny okresowe pracowników, wyliczać premie czy prowadzić ankiety pracownicze. Tak szerokie możliwości wynikają z tego, że oprogramowanie to zostało stworzone z udziałem profesjonalnych HR-owców, dlatego odpowiada na rzeczywiste potrzeby związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi!

Więcej informacji na temat systemu Infinite RCP znajdziecie Państwo na stronie: https://infinite.pl/rcp/

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.