Dział HR z wyodrębnioną funkcją HR Business Partnera

HR, Narzędzia

Sens istnienia firmy zawiera się w jej celach oraz strategii realizowanej w określonym kontekście rynkowym, prawnym i społecznym. Aby z sukcesem funkcjonować na rynku, firmy muszą trafnie identyfikować oraz wykorzystywać obszary swojej przewagi konkurencyjnej. I tak na przykład dla firmy 3M przewagą konkurencyjną będzie innowacyjność, dla Amazon wygoda, a dla Toyoty jakość.

 

Co ma to wspólnego z zarządzaniem zasobami ludzkimi? Okazuje się, że bardzo wiele.

Ważna 4-ka

Działy HR od zawsze odpowiadają bowiem za zarządzanie czterema ważnymi obszarami w firmie:
1. strumieniem ludzi, czyli wszystkim co dzieje się z pracownikiem od jego zrekrutowania po przejście na emeryturę;
2. strumieniem efektywności, który dotyczy mierzenia rezultatów pracy, sposobów ich osiągania oraz tworzenia systemów mających na celu podnoszenie zaangażowania pracowników;
3. strumieniem informacji, czyli zapewnieniem przepływu danych w pionie i poziomie firmy oraz ich wymianie z otoczeniem zewnętrznym;
4. strumieniem pracy określającym, co, kto, gdzie i dla kogo robi oraz przed kim odpowiada.

Każdy z tych strumieni powinien być tak zorganizowany, aby umożliwić firmie tworzenie wartości stanowiących o jej przewadze konkurencyjnej a tym samym wspierać realizację obranej przez firmę strategii.

Wyzwanie dla HR

Tu właśnie pojawia się realne wyzwanie dla Działów HR, o którym ciągle słyszymy. Wyzwanie to dotyczy bezpośredniego powiązania działań w obszarze ZZL z efektami biznesowymi organizacji.

Oznacza to, że służby HR powinny systematycznie uzupełniać swoją wiedzę na temat klientów, dostawców, społeczności lokalnej, w której firma operuje oraz regulacji prawnych bezpośrednio wpływających na jej funkcjonowanie.

Do tej pory tradycyjnie rozumianymi klientami HR byli pracownicy. W nowym ujęciu rynek klienta rozszerza się na wszystkich interesariuszy firmy: docelowych odbiorców produktów i usług, inwestorów, instytucje prawne, społeczności lokalne, kadrę zarządzającą przedsiębiorstwem, zespoły oraz pojedynczych pracowników.

Ważna jest strategia

Jak ilustruje to poniższy schemat pracownicy HR pełnią dziś pięć podstawowych ról.

Trzy z nich są od dawna bardzo dobrze znane i dotyczą reprezentowania interesów pracowników w organizacji, bieżącej obsługi kadrowo-płacowej, dostarczania szkoleń, oraz wdrażania określonych rozwiązań takich jak systemy oceny pracowników, systemy motywacyjne, czy też programy rozwoju talentów. Obecnie dodatkowo pojawiają się dwie nowe role: partnera i stratega. Od partnera oczekuje się, że będzie on w stałym kontakcie z pracownikami i menedżerami firmy, ale już nie tylko po to, żeby ich reprezentować, ale również żeby identyfikować ich potrzeby związane z realizacją celów biznesowych.

...

W roli stratega menedżerowie HR stają się partnerem dla zarządu przede wszystkim w zakresie budowania niematerialnej wartości firmy oraz jej wizerunku, jako przedsiębiorcy i pracodawcy. Działy HR w różny sposób starają się wywiązać z wszystkich wymienionych wyżej ról.

Drukuj artykuł
Katarzyna Meysztowicz

Partner w firmie doradczej Tangerine, Warszawa

Od 12 lat związana jest z branżą doradczą w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Tworzy rozwiązania oraz realizuje projekty w zakresie badania i podnoszenia efektywności środowiska pracy, wdrażania modelu HR Business Partneringu, optymalizacji procesów HR oraz zarządzania kompetencjami. Aktywny członek Polish Society for Training and Development pod auspicjami którego prowadzi Klub HR Business Partnera oraz projekt HPI Standard – audyt efektywności organizacyjnej. Opiekun merytoryczny oraz członek kapituły konkursu organizowanego przez wydawnictwo Wiedza i Praktyka „TOP HR Business Partner” edycja 2014 oraz 2015. Autorka artykułów dla Personel i Zarządzanie. www.tangerine.biz.pl

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.