Graphwork – automatyczne kreowanie grafików pracy

HR, Narzędzia

W dobie prac dorywczych, pracy zmianowej, ciągle zmieniających się potrzeb wielkim wyzwaniem dla pracodawców jest stworzenie grafików pracy, które pozwalają zminimalizować koszty osobowe pracowników i jednocześnie uwzględnić różnorodne możliwości pracowników. Nawet w dzisiejszych wysoce zinformatyzowanych czasach wiele firm opiera tworzenie grafiku dla pracowników na metodzie ręcznej.

Powodem takiego stanu jest fakt, iż utworzenie optymalnego grafiku pracy, uwzględniającego zarówno ograniczenia wynikające z wciąż modyfikowanego Kodeksu Pracy, potrzeby pracodawców z jednoczesną optymalizacją kosztów oraz preferencje pracowników jest zadaniem często arcytrudnym, z niezwykle dużą ilością zmiennych, przez co komplikacje algorytmiczne rosną wykładniczo. Istnieje natomiast dokonałe rozwiązanie tych bolączek…

Unikatowy grafik niczym DNA

Tworzenie grafików pracy należy zatem do grupy zadań NP - trudnych , tzn. że nie jest możliwe przeanalizowanie wszystkich możliwych rozwiązań danego problemu i wybranie najlepszego. Możliwe natomiast jest znalezienie rozwiązania bliskiego optymalnemu, z maksymalnie małym ryzykiem. Aby tego dokonać musimy sięgnąć po sztuczną inteligencję i stworzyć algorytm, który w miarę kolejnych iteracji będzie generował coraz lepsze rozwiązanie, aż dojdzie do takiego, które będzie tak bliskie optymalnemu, że można traktować je jako optymalne.
Aby sprostać temu zadaniu firma QTI w ramach projektu badawczego stworzyła autorskie oprogramowanie do budowania grafików pracy Graphwork. To nowoczesne, inteligentne narzędzie wykorzystujące aparat matematyczny oparty na Algorytmach Genetycznych. Nie są to algorytmy czysto losowe. Zachowują one bowiem równowagę pomiędzy szerokim penetrowaniem płaszczyzny rozwiązań jak również czerpaniem tego co najlepsze z rozwiązań już uzyskanych. Idea Algorytmów Genetycznych oparta została na zasadach, które możemy zaobserwować w naturze od tysięcy lat. Osobniki poddawane są zmianom na poziomie genetycznym, aby lepiej dopasować się do zmiennych warunków oraz dedykowanej funkcji, do której zostały stworzone. Zgodnie z prawem natury, te osobniki, które są lepiej przystosowane, mają większe szanse na przetrwanie, a te mniej lub w ogóle nie przystosowane są skazane prędzej czy później na wyginięcie. Szukając optymalnego grafiku pracy będziemy korzystali z tego samego mechanizmu.

Grafik pracy – automatycznie, szybko i optymalnie

Każdy grafik, choćby zupełnie błędny, stanowi możliwe rozwiązanie problemu grafikowania pracy. W miarę kolejnych iteracji będziemy za każdym razem uzyskiwać rozwiązanie bliższe optymalnemu. W ten sposób generując odpowiednią ilość możliwości, poddając je odpowiedniej ilości krzyżowań, mamy pewność (przy zminimalizowanym ryzyku), że jako ostateczny rezultat otrzymamy rozwiązanie, które spełnia nasze oczekiwania. Czyli w przypadku problemu tworzenia grafików pracy będzie to rozwiązanie spełniające wymogi prawne, będzie oszczędne pod kątem zaangażowania zasobów do jego generowania i przede wszystkim będzie w sposób optymalny wykorzystywał zasoby ludzkie przedsiębiorstwa.
Powyższe podejście stanowi swoiste novum dla problemu tworzenia grafików pracy. Dostępne obecnie oprogramowanie to narzędzia, które albo wyłącznie wspomagają proces tworzenia grafików poprzez graficzną wizualizację tego, co pracownik wykona sam, albo oferuje rozwiązanie, które jest zawsze takie samo i stanowi tylko jedno z wielu rozwiązań. Spełnia ono założenia pierwotne natomiast nie jest poddawane żadnej ocenie czy modyfikacjom, aby zweryfikować. Czy istnieją rozwiązania lepsze od tego proponowanego?

Wykorzystanie w problemie tworzenia grafików pracy zdobyczy z dziedziny sztucznej inteligencji pozwala nam generować grafiki, które będą optymalne zarówno w kontekście czasu jak i zasobów, jakie musimy wykorzystać aby dany grafik „obsłużyć”. To z kolei w prosty sposób prowadzi do radykalnej optymalizacji procesów związanych z efektywnym zarządzaniem czasem pracy pracowników. Z jednej strony obniża koszty pracy kadry nadzorczej (brygadzista, kierownik, dyrektor nie musi tracić wielu godzin na układanie grafików, bo zrobi to za niego aplikacja w ciągu kilku minut), z drugiej maksymalnie wykorzystuje potencjał pracowników, których mamy do dyspozycji, wreszcie z trzeciej mamy komfort, że aplikacja uchroni nas od błędów związanych ze złą interpretacją stale zmieniających się przepisów Prawa Pracy.
autorzy aplikacji Graphwork budując swój produkt pomyśleli jeszcze o kilku niezwykle ważnych aspektach.

Aplikacja jest zbudowana w sposób intuicyjny, dzięki temu jest bardzo łatwa w obsłudze na wszystkich szczeblach dostępu, zarówno dla szeregowego pracownika jak i dla kadry kierowniczej. Zapewnia kilka poziomów dostępu, co powoduje że jest ona całkowicie bezpieczna z punktu widzenia niebezpieczeństwa wypływu danych. Aplikacja zbudowana jest w sposób modułowy, tak by była możliwość dobudowywania do niej kolejnych elementów. Na jej bazie można zbudować w pełni kompleksowy i kompatybilny system obsługujący wszystkie zakresy związane z HR.

Rewolucja w HR-owych narzędziach do tworzenia grafików pracy


Te różnice sprawiają, że oprogramowanie Graphwork oferuje bardzo istotną przewagę konkurencyjną nad innymi produktami dostępnymi na rynku, które rozwiązują problem tworzenia grafiku pracy. Ze względu na przystępny czas działania oraz możliwość wykorzystania w wielu instancjach (dzięki bardzo szerokiej parametryzacji) wpływa pozytywnie na optymalizację kosztową z perspektywy pracodawcy. Z kolei umiejętność weryfikacji konkretnego rozwiązania oraz tworzenia nowego – lepszego, daje możliwość zweryfikowania zasobów, którymi pracodawca dysponuje i dalszą ewentualną optymalizację kosztów działalności. Automatyczne tworzenie grafiku zdejmuje konieczność oddelegowania dodatkowej ilości pracowników do tego zdania i zmniejsza ryzyko popełnianych błędów niemalże do zera. Graphwork to tani i niezawodny grafik pracy.

Drukuj artykuł
Graphwork

To nowatorskie, inteligentne oprogramowanie do tworzenia grafików pracy. Więcej informacji: www.qti.com.pl

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.