15- sekundowy feedback

HR, NarzędziaFeedback to jeden z często używanych terminów w obszarze HR, który od kilku lat zajmuje ważne miejsce w słowniku branżowym. Niestety, często za tym „modnym” słowem nie idą optymalne działania i nie spełnia on swojej podstawowej roli.


Feedback jest narzędziem służącym do udzielania informacji zwrotnej o jakości realizacji zadań, nastrojach i postawach pracowników. Pozwala na eliminację błędów, motywowanie, rozwój oraz budowanie zaangażowania zespołu i identyfikacji z firmą, pod warunkiem, że będzie skuteczny i wiarygodny. Co mam na myśli? Narzędzie jakim jest feedback musi zostać dobrane optymalnie do profilu pracowników danej organizacji. Inaczej powinniśmy pytać o informację zwrotną w firmie gdzie przeważają młodzi specjaliści z branży IT, a inaczej w zakładzie produkcyjnym. Pewnym jest natomiast, że stara formuła oceny satysfakcji pracowników przeprowadzanej raz do roku czy raz na kwartał już nie jest wystarczająca i nie odpowiada potrzebom młodego pokolenia, które właśnie wchodzi na rynek pracy.

Bo liczy się czas

Już o pokoleniu Y mówiliśmy, że jest bardzo wymagające i bezkompromisowe. Dzisiaj pierwsze kroki na rynku pracy stawia pokolenie Z, które wychowywało się w czasach dynamicznego wzrostu roli internetu i nowoczesnych kanałów komunikacyjnych, pozwalających na wymianę informacji w czasie realnym. Dla tych młodych ludzi nowoczesna technologia  jest naturalnym elementem ich życia. Oczekują więc szybkiej informacji zwrotnej na zasadzie akcja-reakcja, nie interesują ich coroczne oceny okresowe. Przedstawiciele pokolenia Y i Z są gotowi na częste zmiany na ścieżce kariery zawodowej i dużo trudniej zdobyć ich lojalność.

Pracownik jak klient

Pozyskanie i utrzymanie wartościowych pracowników to na obecnym rynku pracy duże wyzwanie dla każdego działu HR. Tym bardziej wzrasta znaczenie odpowiedniego feedbacku w organizacji. Musimy zmienić optykę patrzenia na obszar zarządzania zasobami ludzkimi, odejść od przestarzałych technik i czerpać z innych obszarów i narzędzi np. sprzedażowych. Przecież wszyscy pracownicy są dla nas jednocześnie klientami, dlatego musimy skupić się na budowaniu z nimi trwałych relacji oraz dbaniu o ich satysfakcję. Takie propracownicze podejście przynosi obustronną korzyść i czerpią z niego zarówno pracodawcy, jak i pracownicy.

15-sekundowy feedback

W odpowiedzi na obecną sytuację na rynku pracy i oczekiwania młodych ludzi stworzyliśmy nowoczesne narzędzie - 15-sekundowy feedback. Inspiracją dla tego rozwiązania były m.in. oceny satysfakcji klientów, a także nowoczesne formy komunikacji. Narzędzie służy do uzyskania natychmiastowej informacji zwrotnej, dzięki czemu zarówno kandydat, jak i pracodawca mają bieżące dane o poziomie jakości wykonywanej pracy oraz satysfakcji. 15-sekundowy feedback ma postać platformy on-line, na której pracownik szybko i łatwo wybiera poziom satysfakcji, klikając w emotikon najlepiej obrazujący jego uczucia. Istnieje również możliwość rozwinięcia swojej opinii, natomiast nie ma takiej konieczności. Do wyboru mamy 5 poziomów satysfakcji, od smutnej do szeroko uśmiechniętej buźki. Nie bez przyczyny postawiliśmy na emotikony. To właśnie elementy graficzne, nawiązujące do komunikacji jaką prowadzimy w social mediach, najlepiej przemawiają do młodego pokolenia pracowników. Narzędzie jest bardzo intuicyjne i szybkie.

To właśnie czas odgrywa kluczową rolę w budowaniu relacji z pracownikami. 15-sekundowy feedback pozwala natychmiast zareagować na frustracje i niezadowolenie pracowników czy na niewłaściwe zachowania. Dzięki temu pracodawca może szybko wprowadzić działania naprawcze, zanim negatywne zachowania zdążą się utrwalić. Narzędzie można wykorzystać także do mierzenia nastrojów w całym otoczeniu pracownika, co pozwala sprawniej regulować współpracę i atmosferę w zespole, a tym samym zapobiegać sytuacjom kryzysowym. Pracownik, który może często wyrażać swoją opinię na temat pracy ma poczucie, że pracodawca otacza go opieką i interesuje się jego losem. Taka osoba mocniej identyfikuje się z firmą i odczuwa większą satysfakcję z pracy, co oczywiście przekłada się na sukces pracodawcy i pomaga we wspólnym rozwoju. Właściwy feedback ma istotne znaczenie dla samej firmy, gdyż pozwala na realizację postawionych przed nią celów.

...

15-sekundowy feedback ma dość duży poziom ogólności, dlatego nie może być wykorzystywany jako jedyne narzędzie do pozyskiwania informacji zwrotnej od pracowników. Warto łączyć go ze starszymi, tradycyjnymi narzędziami, które już głębiej wchodzą w analizę poziomu satysfakcji pracowników  i pozwalają na zbudowanie długofalowego planu.

Drukuj artykuł
Patrycja Liniewicz

International Recruitment Director, OTTO Work Force

Odpowiada za spółki rekrutacyjne w Polsce, Holandii, Bułgarii, Czechach, Słowacji. Z  branżą HR związana jest od 15 lat, stale poszukuje rynkowych możliwości rozwoju biznesu oraz innowacyjnych rozwiązań w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, www.OTTOworkforce.pl.

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.