Na te kompetencje i kwalifikacje studentów powinien zwracać uwagę każdy HR-owiec

HR, Kariera w HR

Mimo reform i ciągłych zmian w szkolnictwie studia faktycznie są fundamentem budowania wiedzy i umiejętności przez młodych ludzi. Zarówno student, jak i rekruter  zdaje sobie sprawę, że sam dyplom ukończenia Uczelni nie jest wystarczającym wyznacznikiem doskonałego kandydata na konkretne stanowisko. To, co dziś charakteryzuje znakomitego pracownika to kompetencje i kwalifikacje, uznawane jako przyszłościowe.

3 twarze HR Business Partnera... Zobacz inne ciekawe artykuły

Na forum ekonomicznym w Davos w 2016 roku ogłoszono 10 najbardziej przydatnych umiejętności wymaganych od pracowników w 2020 roku. Należą do nich

  1. Umiejętność rozwiązywania złożonych problemów
  2. Krytyczne myślenie
  3. Kreatywność
  4. Zarządzanie ludźmi
  5. Współpraca z innymi
  6. Inteligencja emocjonalna
  7. Umiejętność oceniania i podejmowania decyzji
  8. Zorientowanie na usługi
  9. Umiejętność negocjowania
  10. Elastyczność poznawcza

Kandydat na pracownika powinien więc zastanowić się, jak te umiejętności rozwijać, by stać się atrakcyjnym pracownikiem Większość z nich związana jest z bezpośrednim działaniem i komunikacją w zespole. Gdzie, podczas studiów, ćwiczyć umiejętności współpracy z innymi? Eksperci od HR-u zdają sobie sprawę, że na Uczelniach jest wiele form pozadydaktycznych w ramach, których można zdobywać takie kompetencje i zwracają na to uwagę podczas rekrutacji Koła naukowe, samorząd studencki, akademicki związek sportowy, grupy wolontaryjne a także osoby współpracujące z Biurem Karier czy Biurem Promocji mogą proponować własne projekty (kreatywność) uczyć się od starszych kolegów i koleżanek czy od pracowników uczelni. Studenci mają możliwości, by organizować własne projekty ucząc się „po drodze” rozwiązywania złożonych problemów i współpracy z innymi. Małe uczelniane akcje to także pole do popisu dla przyszłych specjalistów zarządzania, którzy mogą trenować umiejętności delegowania zadań, logistyki i organizacji złożonych projektów. Niejednokrotnie projekt studencki wymaga poparcia dydaktyków czy zdobycia sponsorów projektu, wtedy studenci trenują umiejętności negocjacyjne. Na wielu uczelniach coraz częściej studenci są stawiani przed wieloma wyborami – wykłady do wyboru, dodatkowe formy aktywności, które wybiorą dla siebie, lektorat, projekt, w który się zaangażują na uczelni – takie okoliczności dają szansę na kształtowanie umiejętności oceniania i podejmowania decyzji a także wyrabiają krytyczne myślenie.

Zapisz się do: Szkoła HR Business Partner

Dziennie czy zaocznie – oto jest pytanie

Warto zwrócić uwagę, że nie tryb studiów (stacjonarne, niestacjonarne – popularnie zwane dziennymi i zaocznymi) a profil studiów ma tutaj kluczowe znaczenie. Dlatego prowadząc rekrutację to nie na tym elemencie powinien skupić się najbardziej rozsądny HR-owiec. Dziś wybierając studia wielu kandydatów nie zwraca uwagi na fakt, że są uczelnie, które oferują studia na profilach ogólnoakademickich oraz takie, które proponują studia na profilach praktycznych i właśnie ten podział ma zdecydowanie większe znaczenie także podczas rekrutacji na stanowisko pracy Jak wyjaśnia Polska Komisja Akredytacyjna – profil ogólnoakademicki obejmuje moduły zajęć powiązane z prowadzonymi w uczelni badaniami naukowymi i jest realizowany przy założeniu, że ponad połowa programu studiów (określonego w punktach ECTS) obejmuje zajęcia służące zdobywaniu przez studenta pogłębionej wiedzy. Można zatem powiedzieć, że studia kładą nacisk na wiedzę a student idzie ścieżką swojego profesora. Profil praktyczny natomiast obejmuje moduły zajęć służące zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych i jest realizowany przy założeniu, że ponad połowa programu studiów określonego w punktach ECTS obejmuje zajęcia praktyczne kształtujące te umiejętności i kompetencje, w tym umiejętności uzyskiwane na zajęciach warsztatowych, które są prowadzone przez osoby posiadające doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią – czyli tzw. praktyków. Ponadto na profilu praktycznym kształcenie może odbywać się przemiennie w formie zajęć dydaktycznych realizowanych w uczelni i w formie praktyk odbywanych u pracodawcy. Wymiar praktyk studenckich na profilu praktycznym jest większy – do tej pory był to wymiar 3 miesięcy a już wkrótce zwiększy się do 6 miesięcy podczas gdy program studiów na profilu ogólnoakademickim nie musi przewidywać studenckich praktyk zawodowych. Na większości uczelni, zarówno na studiach zaocznych, jak i dziennych student zobowiązany jest do realizacji praktyk zawodowych w ramach, których uzyska nie tylko przydatne doświadczenie zawodowe, ale także będzie mógł bardziej świadomie wybrać specjalizację i lepiej przygotować się do praktycznej pracy dyplomowej, która niejednokrotnie staje się aplikacyjną pracą dyplomową. Wyniki pracy dyplomowej interesują pracodawców, u których praktyka się odbywała i często są one wstępem do zaproszenia studenta do współpracy na stałe. Można zatem uznać, że już po 3 latach studiów licencjackich student nie tylko wyposażony jest w wiedzę, ale także ma w swoim cv możliwość wpisania, że zdobył konkretne umiejętności zawodowe i kompetencje społeczne, które pogłębił w ramach wielomiesięcznych praktyk i staży niezależnie od tego, czy studiował stacjonarnie czy niestacjonarnie.

Podróże kształcą

Możliwość wyjechania na część studiów czy na praktyki za granicę w ramach programu Erasmus, uczestnictwo w projekcie unijnym np. w ramach programu praktyk i staży zawodowych to kolejna szansa na poszerzenie kompetencji i kwalifikacji atrakcyjnych na rynku pracy. Prowadząc rekrutację to kolejny ważny punkt, na który powinien zwrócić uwagę dobry HR-owiec. Niezależnie od wybranego kierunku,studia zagraniczne to nie tylko zdobywanie wiedzy ale także znakomita szansa na szlifowanie języka obcego, którego używasz na co dzień, możliwość poznania nowych ludzi z całego świata, zdobycie nowych doświadczeń, poznanie obcych kultur ale także dobra zabawa. Wszystkie atuty wyjazdów na studia w ramach programu Erasmus budują atrakcyjne CVi przekładają się na zwiększoną atrakcyjność kandydata na rynku pracy – zna język, potrafi się odnaleźć w nowych warunkach ma zwiększoną wrażliwość na odmienność kulturową to zalety, które doceniają dziś pracodawcy.

Praktyka czyni mistrza

Uczelnia, kształcąc doskonałego pracownika powinnatakże przykładać dużą wagę do praktycznych umiejętności studentów, regularnie podejmuje się realizacji projektów unijnych wspierających programy praktyk zawodowych – dlatego też można dostać się na płatne praktyki zawodowe – co jest dodatkowym atutem. Bogaty program praktyk (także płatnych w ramach programu unijnego) daje możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego w renomowanych firmach i instytucjach.Wieloletnia współpraca z zaufanymi partnerami pozwoliła wypracować ciekawe miejsca na praktyki, dzięki którym studenci zdobywają nie tylko doświadczenie zawodowe, ale niejednokrotnie dzięki kilku miesiącom współpracy widzą progres i rozwój a także kończą praktyki z cennymi rekomendacjami od przełożonych. Dodatkowe certyfikaty ze szkoleń, możliwość bezpośredniego kontaktu z potencjalnym pracodawcą czy głęboka autoanaliza i samoświadomość to korzyści i atuty, które specjaliści od HR-u określają jako dobry start na rynku pracy.

3 twarze HR Business Partnera... Zobacz inne ciekawe artykuły

 

Drukuj artykuł
Mgr Kinga Kwiatkowska

Socjolog doradca zawodowy, edukacyjny i coach kariery z wieloletnim doświadczeniem, certyfikowany trener rozwoju umiejętności interpersonalnych i zawodowych (ponad 3000 h szkoleniowych), nauczyciel akademicki specjalizujący się w tematach z zakresu planowania i budowania kariery zawodowej, szeroko rozumianego doradztwa kariery oraz komunikacji, negocjacji i mediacji (PWSZ w Skierniewicach, Uniwersytet SWPS), kierownik i doradca kariery Biura Karier uczelni wyższej o profilu praktycznym, współautor i koordynator 6 projektów unijnych związanych z aktywizacją zawodową.

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.