Wspieraj rozwój studentów. Praktycznie!

HR, Czytelnia

Organizacja praktyk studenckich wydaje się być obowiązkiem każdej firmy, która chce być postrzegana jako nowoczesna i inwestująca w młodych ludzi. Jednak koszt rekrutacji i utrzymania praktykanta niejednokrotnie przewyższa wartość, jaką wnosi on do firmy. Jak zatem przeprowadzić praktyki przynoszące obopólne korzyści?


„Nie organizujemy praktyk studenckich, bo to się nam nie opłaca
” – mało która firma odważy się powiedzieć coś takiego publicznie. Taka niepopularna postawa natychmiast spotkałaby się z krytyką środowisk akademickich i biznesowych. W rzeczywistości jednak organizacja praktyk to tylko jedna z dróg wspierania rozwoju młodych i nie zawsze jest tą najlepszą. Jeśli pominie się analizę celu praktyk, nie porówna kosztów alternatywnych sposobów jego realizacji i nie stworzy szczegółowego planu jego osiągnięcia- taka inwestycja w kapitał ludzki zakończy się porażką.

Rada I: Wyznacz cel

Pokusa otrzymania kilkutygodniowej, darmowej pomocy, skłania firmy do organizacji praktyk polegających na prostych pracach biurowych. Jednak takie praktyki są nie tylko nieetyczne, ale także nieopłacalne. Nie dostarczą one firmie przyszłych specjalistów, lecz asystentów, a rozczarowani praktykanci pogorszą wizerunek firmy w oczach pracowników i klientów. W perspektywie długofalowej korzystniejszym będzie zatrudnienie na stałe sekretarki, niż comiesięczne rekrutowanie i przygotowywanie do tej roli kolejnych praktykantów. Jeśli natomiast celem praktyk ma być inwestycja w przyszłych specjalistów, ich program musi sprzyjać rozwijaniu specjalistycznych umiejętności.

Rada II: Stwórz warunki do rozwoju

Często praktykodawcy stają przed dylematem wyboru między zleceniem studentom bezpiecznych, lecz nudnych zadań, lub powierzeniem im zadań rozwojowych, ale jednocześnie bardzo odpowiedzialnych. Decydując się na pierwszą opcję uniemożliwią praktykantom zdobycie specjalistycznych umiejętności. W drugim przypadku ryzykują, że niedoświadczony student popełni błąd przynoszący firmie straty. Pewnym pomysłem może być przydzielenie praktykantom opiekuna stale nadzorującego ich pracę. Jest to jednak równoznaczne z ponoszeniem kosztów odsunięcia go od dotychczasowych obowiązków. Rozwiązując powyższy dylemat należy także pamiętać, że odpowiednie warunki do rozwoju kompetencji nie zagwarantują sukcesu praktyk, jeśli firma trafi na leniwych i roszczeniowych studentów.

Rada III: Walcz ze stereotypami

Wyłonienie utalentowanych i pracowitych praktykantów bywa trudne, gdyż wartościowy student nie zachowuje się tak samo, jak wartościowy absolwent. W większości przypadków ambitni absolwenci poszukują pracodawców, którzy umożliwią im rozwój zawodowy i realizację swoich pasji. Natomiast wielu ambitnych studentów wprawdzie marzy o inspirującym początku kariery, jednak nie wierzy, że może mieć on miejsce już podczas praktyk studenckich. Co za tym idzie, rezygnują z ambitnego poszukiwania najlepszych praktykodawców i wybierają ich w sposób przypadkowy kierując się łatwością dostania do danej firmy, bądź jej lokalizacją. Tym samym już na etapie kampanii rekrutacyjnej firma musi zwalczyć szereg stereotypów i znaleźć sposób na przywrócenie wiary w edukacyjny charakter praktyk. Musi wyróżnić swoją ofertę na tle pozornie jednakowych propozycji i przekonać studentów do zmiany kryteriów wyboru praktykodawcy.

Rada IV: Skorzystaj z naszego doświadczenia

Gliwicka firma informatyczna Future Processing (FP) w 2014 r. firma została „Praktykodawcą Roku Województwa Śląskiego”, a w 2015 r. przeprowadzoną przez nią kampanię rekrutacyjną ogłoszono „Doskonałą Kampanią Rekrutacyjną Off-line” w ogólnopolskim konkursie branżowym. W czym tkwi sekret jej sukcesu?

Analiza potrzeb praktykantów i wymagań pracodawców

Celem praktyk Future Processing jest przygotowanie do przyszłej pracy w zawodzie inżyniera oprogramowania. Firma dopasowała program praktyk do potrzeb rozwojowych praktykantów analizując profil kształcenia śląskich uczelni. Określiła jaką wiedzą i umiejętnościami najczęściej legitymują się studenci kierunków technicznych i porównała je z wymaganiami stawianymi kandydatom do pracy w projektach IT. Na tej podstawie stworzyła program szkoleniowy złożony z 256 godzin zajęć, prowadzonych przez 16 trenerów i 2 mentorów. Tym samym zakres tematyczny dwumiesięcznych praktyk odpowiada półtorarocznej nauce jednego przedmiotu na studiach. Taka formuła praktyk pozwala studentom zdobywać cenne kompetencje, a firmie pozyskiwać nowych pracowników: w 2012 r. FP zaproponowała współpracę 5 spośród 10 absolwentów programu praktyk, w następnym roku już 11 spośród 13, a w kolejnym 13 spośród 15.

Zadania nieobarczone ryzykiem kosztownej pomyłki

Praktyki odbywają się w sali szkoleniowej, gdzie stworzono laboratoryjne warunki do nauki. Przygotowano sprzęt i oprogramowanie komputerowe pozwalające studentom mierzyć się z prawdziwymi wyzwaniami inżynierów bazując na całkowicie abstrakcyjnych przykładach. Dzięki temu praktykanci nie boją się eksperymentowania i nauki na błędach. Opiekę nad rozwojem praktykantów sprawują natomiast członkowie firmowej jednostki szkoleniowej FPAcademy. Są to doświadczeni inżynierowie, którzy oprócz pracy w projektach IT, realizują się także jako prelegenci spotkań i konferencji branżowych. Prowadząc zajęcia dla praktykantów doskonalą swoje umiejętności trenerskie, przyspieszając tym samym także rozwój własnej kariery zawodowej.

Kampania rekrutacyjna oparta na EVP firmy

Wielu praktykodawców chwali się „unikalną kulturą organizacyjną” oraz „niepowtarzalną atmosferą pracy” jednocześnie prowadząc kampanie rekrutacyjne, które w żaden sposób tego nie potwierdzają. Podczas rekrutacji na praktyki w 2015 r. Future Processing posłużyła się pobudzającą wyobraźnię opowieścią, która zwalczała stereotyp nudnych praktyk, wyróżniała ją na tle innych praktykodawców i prezentowała jej EVP (Unikalną Wartość Pracodawcy). Odzwierciedlała panujące w firmie warunki do wszechstronnego rozwoju kompetencji oraz atmosferę pracy sprzyjającą kreatywnemu myśleniu i realizacji ciekawych, nieszablonowych pomysłów

Posługując się różnorodnymi materiałami promocyjnymi FP zachęcała studentów do wcielenia się w rolę zagadkowych Wombatów pragnących ocalić XVIII-wiecznego bohatera literackiego. Ambitne istoty planowały zbudować wehikuł czasu oraz robota „Lottę”, którego wyślą w czasoprzestrzenną misję ratunkową.. młodego Wertera. Ponieważ stworom brakowało umiejętności niezbędnych do budowy maszyn, Future Processing zaprosiła ich do specjalnej Jednostki Szkoleniowej Inżynierów Oprogramowania.

Wraz z poznawaniem szczegółów tej historii studenci odkrywali, że opowieść pozornie niezwiązana z branżą IT w rzeczywistości odzwierciedlała realia pracy w projekcie informatycznym. Występujący w niej bohaterowie symbolizowali cele, wyzwania, zasoby i ograniczenia projektów. Wcielając się w rolę Wombatów studenci mieli okazję zdobyć kompetencje niezbędne do ich realizacji. Planując budowę wehikułu czasu, poszerzali wiedzę techniczną m.in. w takich obszarach jak modelowanie, projektowanie, pisanie kodu, czy testowanie. Wyobrażając sobie naukę humanoida zasad ludzkiego zachowania doskonalili natomiast swoje umiejętności miękkie – uczestniczyli w szkoleniach rozwijających kreatywność, zdolność komunikacji i pracy zespołowej. Tym samym wykonywali takie same zadania jakie na co dzień realizują inżynierowie oprogramowania, jednak ich nauka odbywała się na ciekawym i bezpiecznym przykładzie.

Właściwe wyznaczenie celu praktyk studenckich, ułożenie ich programu i zaplanowanie kampanii rekrutacyjnej to zadania, w których realizacji firmy doskonalą się latami. Podejmując decyzję o realizacji praktyk w swojej firmie, warto dowiedzieć się jak z poszczególnymi wyzwaniami poradzili sobie inni.

Drukuj artykuł
Marta Wirecka

Future Processing, Gliwice

Starszy specjalista ds. marketingu w dziale Employer Branding firmy Future Processing. Od siedmiu lat zajmuje się budowaniem marki i umacnianiem pozytywnego wizerunku firm wśród ich klientów, partnerów biznesowych oraz obecnych i potencjalnych pracowników. Zdobywała doświadczenie zawodowe jako doradca finansowy, pracownik działu rekrutacji oraz specjalista ds. marketingu. Przeprowadza szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej i copywriting’u, jest prelegentką konferencji poświęconych zagadnieniom HR i EB. Autorka kampanii rekrutacyjnych nagradzanych w ogólnopolskich konkursach branżowych. Absolwentka specjalizacji Komunikacja w Biznesie Krajowym i Międzynarodowym na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.