Zatrudnienie tymczasowe w firmie produkcyjnej

HR, Czytelnia

Planowanie ilości pracowników w firmach produkcyjnych, gdzie występują duże miesięczne wahania wielkości produkcji, napotyka szereg problemów, które rozwiązywać muszą wspólnie osoby odpowiedzialne za produkcję, planowanie jak i zarządzanie zasobami ludzkimi.

Pojawia się problem jak kształtować poziom zatrudnienia pracowników kiedy zmienia się plan produkcyjny? Rozwiązaniem wydaje się korzystanie z agencji pracy tymczasowej, jednak to często stosowane rozwiązanie ma oprócz szeregu zalet również wady.

Za a nawet przeciw

Po pierwsze najczęściej pracowników tymczasowych wykorzystuje się do prostych prac montażowych, po drugie ich pojawienie się powoduje wzrost problemów jakościowych. W przypadku przedsiębiorstw produkujących skomplikowane technologicznie wyroby korzystanie z pracowników tymczasowych jest niezwykle trudne, ze względu na konieczność długotrwałego szkolenia. Kolejnym problemem jest motywowanie pracowników tymczasowych. Ustawa o pracy tymczasowej nakłada na użytkownika obowiązek jednakowego wynagradzania zarówno pracowników własnych jak i pracowników agencji pracy tymczasowej. W praktyce pomimo tych samych warunków płacowych, pracownicy tymczasowi nie mają wszystkich tych przywilejów jakie posiadają pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w przedsiębiorstwie użytkownika. Należą do nich na przykład świadczenia z funduszu socjalnego czy też umowa o pracę. Zdarza się, że umowa o pracę jest umową na czas nieokreślony. Wiąże się z tym możliwość uzyskania kredytu w banku o atrakcyjnym oprocentowaniu w porównaniu z pożyczkami w instytucjach parabankowych. Motywacyjnym elementem może być możliwość przejęcia pracownika tymczasowego przez użytkownika po okresie ustalonym z agencją. Zwykle warunkiem przejęcia pracownika tymczasowego jest nienaganna praca, punktualność, produktywność oraz niska absencja.

Korzyści

Główną korzyścią dla użytkownika agencji pracy tymczasowej jest możliwość zamawiania określonej liczby pracowników potrzebnych do wykonania zwiększonych zamówień produkcyjnych oraz szybkiego rezygnowania, odwoływania pracowników. W przeciwieństwie do własnych pracowników nie wymaga to wypowiadania umów o pracę, zachowywania przewidzianych kodeksem pracy okresów wypowiedzenia, wystawiania świadectw pracy, wyrejestrowywania pracowników z ZUS oraz archiwizowania akt osobowych przez ustawowe pięćdziesiąt lat. Unikamy w ten sposób administracji personalnej. W przypadku tak zwanych zwolnień grupowych unikamy wypłacania odpraw, powiadamiania Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Pracy oraz uzgadniania ze związkami zawodowymi kryteriów selekcji pracowników do zwolnienia. Kolejną zaletą korzystania z pracowników agencji przy dużych okresowych wahaniach produkcji jest minimalizowanie występowania nadgodzin przy wzroście produkcji oraz tak zwanych przestojów w okresie spadku produkcji, kiedy nadmiar własnych pracowników trzeba posłać do domu, jednocześnie płacąc im wynagrodzenie postojowe. Tak więc z punktu widzenia firmy korzystanie z usług agencji pracy tymczasowej przynosi szereg korzyści, nie można jednak zapominać o negatywach.

Wady

Korzystanie z pracowników tymczasowych wywołuje, szczególnie początkowo spadek jakości produkowanych wyrobów. Ograniczeniem są kwalifikacje pracowników tymczasowych, zwykle pozwalające na wykonywanie nieskomplikowanych prac. Utrudnieniem w dobrym planowaniu poziomu zatrudnienia własnych pracowników oraz uzupełnianiu ich pracownikami agencji pracy tymczasowej jest poziom marży agencji. Przy zbyt wysokiej marży oraz nieznacznych wahaniach wielkości produkcji może okazać się że korzystanie z tego rodzaju usług jest dla firmy niekorzystne finansowo. Jednocześnie korzystanie z usług agencji o najniższych marżach na rynku wiąże się z niebezpieczeństwem dostarczania niskiej jakości pracowników i niewystarczającej jakości obsługi kadrowo płacowej. Przekłada się to na niską motywację do pracy, oraz roszczeniową postawę wobec użytkownika. Dobrym sposobem doboru agencji są rekomendacje innych użytkowników oraz własne pozytywne doświadczenia. Współpraca z agencjami pracy tymczasowej pozwala użytkownikowi na jeszcze jedno korzystne rozwiązanie nie związane z planowaniem zasobów ludzkich pod kątem zmiennej wielkości produkcji. Jest to przejmowanie najlepszych pracowników agencji, po określonym w umowie okresie (lub wcześniej, w ważnych przypadkach) pozbywając się w to miejsce własnych, gorzej ocenianych pracowników, stwarzających problemy, np. z powodu absencji, niskiej produktywności, niewłaściwej postawy lub z innych powodów.

...

Wiele przedsiębiorstw wobec dużych różnic wielkości produkcji korzysta z usług agencji pracy tymczasowej. Jest to jedna z metod obniżenia kosztów pracy związanych z nadgodzinami, płaceniem wynagrodzenia postojowego oraz zwalniania i zatrudniania pracowników. Współpraca z agencjami pracy tymczasowej jest jedną z wielu metod radzenia sobie z następującymi po sobie dużymi zmianami wielkości zamówień od klientów. Wśród pozostałych metod można wymienić regulację produktywności, stosowanie różnych rozkładów czasu pracy, zmiany okresów rozliczeniowych czy zastosowanie zaawansowanych technologii pozwalających zmniejszyć trwale wielkość zatrudnienia.

Drukuj artykuł
Mariusz Urbański

Heesung Electronics Poland, Gliwice

Dyrektor Personalny, posiada bogate doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych w obszarze HR w dużych koncernach m.in. Saint Gobain, Fluor Daniel, Bibby Distribution, Electrabel i wielu innych. Odnotował liczne sukcesy w restrukturyzacji zatrudnienia, współpracy ze związkami zawodowymi, wprowadzaniu strategii personalnej oraz implementacji narzędzi HR w organizacjach.
Psycholog kliniczny, ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, bezpieczeństwa i higieny pracy. Współpracuje z Politechniką Śląską w Gliwicach w zakresie prowadzenia zajęć dla studentów.

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.