Podsumowanie pierwszych miesięcy działania PPK w polskich firmach

Prawo pracy, Akty prawne

Wdrażanie PPK w firmach i instytucjach zostało podzielone na kilka etapów. Plan, który przewidziano, jest wciąż w trakcie realizacji, ale dzięki rozłożeniu w czasie wdrożeń z poszczególnych sektorach już teraz możemy sprawdzić, jak PPK funkcjonuje w praktyce.

Ilu pracowników zdecydowało się już na uczestnictwo w PPK?

W przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 250 osób proces wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych już się zakończył. Przyszła pora na naliczanie wpłat i bieżącą obsługę rachunków pracowniczych. Pierwsze wpłaty z funduszy PFR również zostały już przelane. Z danych zaprezentowanych przez przedstawicieli PFR wynika, że ponad 40% pracowników największych przedsiębiorstw przystąpiło do programu. Daje to liczbę około trzech milionów uczestników programu po pierwszej turze wdrożenia PPK.

Te dane pokazują, że zainteresowanie oszczędzaniem wśród pracowników najlepiej prosperujących firm w kraju jest duże. Wynika to z pewnością z tego, że Pracownicze Plany Kapitałowe stworzono na jasnych zasadach, a miesięczne obciążenia – zarówno te po stronie pracownika, jak i pracodawcy – są jak najbardziej do przyjęcia.

Wdrożenie programu również nie okazało się procesem problematycznym. Z danych podanych przez przedstawicieli PFR wynika, że wszystkie firmy, które zobowiązane były ustawą do prowadzenia PPK, wywiązały się z tego obowiązku. Warto zaznaczyć, że największą partycypację notuje się w firmach działających na rynku polskim, ale z kapitałem zagranicznym. Wynika to z pewnością z faktu, że programy tego typu działają już w różnych krajach Europy Zachodniej. Zatem dla zagranicznego pracodawcy nie są nowością, a raczej standardem pracy. Ciekawostką jest fakt, że większość (bo aż 55%) obecnych uczestników PPK stanowią kobiety.

Co dalej z PPK?

Epidemia koronawirusa w Polsce i na świecie wprowadziła wiele zmian w działaniu firm. Ze względu na to, że wiele przedsiębiorstw musiało zwolnić tempo rozwoju, zdecydowano, by drugi etap wdrożenia PPK przesunąć w czasie. W związku z tym pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 osób dostali więcej czasu na dopełnienie formalności związanych z wdrożeniem. Umowę o zarządzanie PPK mają obowiązek podpisać do 27 października 2020 roku, natomiast czas na podpisanie umowy o prowadzenie PPK przedłużono do 10 listopada 2020 roku. Aby sprawnie wdrożyć PPK, warto skorzystać ze wsparcia eksperta w tej dziedzinie, np. Nationale-Nederlanden.

Dla firm trzeciego etapu wdrażania PPK (zatrudniających co najmniej 20 osób) terminy nie uległy zmianie i są teraz dokładnie takie same, jak dla pracodawców drugiego etapu. Niebawem rozpocznie się również ostatni, czwarty etap wdrożeń, który obejmuje pozostałe jednostki zatrudniające oraz jednostki z sektora finansów publicznych.

Okres niepewności związanej z epidemią koronawirusa zmienił podejście Polaków do oszczędzania, dlatego niewykluczone, że po wdrożeniach w kolejnych etapach okaże się, że partycypacja uczestników PPK jest wyższa niż w przypadku wdrożeń z 2019 roku.

Drukuj artykuł
Artykuł został przygotowany przez zespół Nationale-Nederlanden

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.