Za nami X edycja Kongresu HR Spółek Giełdowych SEG

Patronat medialny

Za nami X edycja Kongresu HR Spółek Giełdowych SEG

W dniach 17-18 maja br. w Jachrance odbyła się X edycja Kongresu HR Spółek Giełdowych SEG. Podczas spotkania działów HR poruszone zostały tematy takie jak: Gender Pay Gap, ochrona sygnalistów, zarządzanie relacjami ze związkami zawodowymi, efektywne formy zatrudniania menedżerów, motywowanie pracowników, aspekty pracy zdalnej i hybrydowej, kradzież know-how przez pracowników oraz nowoczesne miejsce pracy.

Kongres rozpoczął panel o Gender Pay Gap, czyli luce płacowej. W dyskusji pod przewodnictwem Mirosława Kachniewskiego (Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych) ekspertki z Deloitte: Katarzyna Sarek - Sadurska (Radca prawny, Partner) oraz dr Oliwia Komada (Starszy Konsultant) odpowiedziały na pytania: czym jest luka płacowa, jak ją obliczyć i dlaczego należy to zrobić? Czym jest (skorygowana) luka płacowa? Dlaczego warto ją wyeliminować? Jak to zrobić?

W kolejnej dyskusji panelowej, która dotyczyła związku działu HR z sygnalistami, moderowanej przez Roberta Wąchałę (Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych), Tomasz Wróblewski (Senior Manager, Adwokat, Olesiński & Wspólnicy) opowiedział słuchaczom o tym: Czy istnieje jeden właściwy model roli HR w rozpoznawaniu zgłoszeń od sygnalistów? Czy HR zawsze powinien brać udział w wyjaśnianiu nieprawidłowości? Czy to dobry pomysł, by zgłoszenia o nieprawidłowościach trafiały do HR-ów?

Kolejna debata została poświęcona zarządzaniu relacjami ze związkami zawodowymi. W rozmowie z prowadzącą Magdaleną Raczek-Kołodyńską (Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych), Sławomir Paruch (Radca prawny, partner w kancelarii PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień | Littler Global) oraz Robert Stępień (Radca prawny, partner w kancelarii PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień | Littler Global) opowiedzieli słuchaczom o perspektywie compliance, specyfice banków i sektora finansowego, relacjach ze związkami zawodowymi w spółce publicznej.

Czwarty panel poświęcony był efektywnym formom zatrudniania kadry menedżerskiej i kluczowych specjalistów po wejściu w życie Polskiego Ładu. W rozmowie moderowanej przez Piotra Biernackiego (Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych) Sabina Carbol-Majnusz (Senior Associate, CRIDO Legal) oraz Michał Wodnicki (Partner w zespole doradztwa podatkowego, CRIDO) dokonali przeglądu: form zatrudnienia kadry managerskiej i kluczowych specjalistów, implikacji podatkowych i ubezpieczeniowych związanych z poszczególnymi tytułami prawnymi, poziomu obciążeń publicznoprawnych pod kątem zmian wprowadzonych przez Polski Ład.

Polski Ład to m.in. brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku, jak również objęcie obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym członków zarządu i prokurentów pełniących funkcję na podstawie powołania i odrębnie wynagradzanych z tego tytułu. Zmiany te sprawiły, że kadra menedżerska poszukuje efektywniejszego modelu zatrudnienia. W kontekście zaś możliwości zastosowania preferencyjnych stawek zryczałtowanego podatku dochodowego przez niektóre zawody kadra menedżerska rezygnuje z zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na rzecz bardziej elastycznych form współpracy takich jak umowa B2B. Popularność zyskały też formy zatrudnienia polegające na rozróżnieniu czynności zarządczych - wykonywanych na podstawie kontraktu menedżerskiego - od innych - wykonywanych na podstawie umowy B2B. – mówią Michał Wodnicki, Partner w zespole podatkowym CRIDO, kierujący Działem Human Advisory Services i Sabina Carbol-Majnusz, Senior Associate, radca prawny w Zespole Prawa Pracy CRIDO Legal.

Kolejną kwestią, nad którą pochylili się eksperci było stworzenie zgranego i zmotywowanego zespołu. Magdalena Raczek-Kołodyńska (Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych) w rozmowie z Małgorzatą Frankowską (Dyrektor HR, Benefit Systems) przybliżyły słuchaczom zagadnienia: Jak zadbać o pracowników w kontekście nowych wyzwań i przedefiniowanych oczekiwań? Jak wspierać ich zdrowie, samopoczucie i dbać o work-life balance? Jak redukować stres oraz pierwsze symptomy wypalenia zawodowego, a także przeciwdziałać negatywnym skutkom pandemii i chorobom cywilizacyjnym?

Skuteczne motywowanie zespołów wiąże się z szeroko rozumianą dbałością o ludzi, respektowaniem wartości, poczuciem wspólnoty i partnerstwem. Istotne są także kwestie związane z atrakcyjnym celem działania i poczuciem sensu własnej pracy, rozwojem i nowymi osiągnięciami. Employer experience managment powinien odpowiadać na zmieniające się realia, również od strony technologicznej, by zapewniać pracownikom innowacyjne i spersonalizowane doświadczenia. Ciekawym rozwiązaniem w tym zakresie są systemy kafeteryjne łączone z grywalizacją, które jak MyBenefit Active, uwzględniają wyzwania i cele do osiągnięcia w ramach zdrowego współzawodnictwa oraz szybkiej gratyfikacji. Systemy te zapewniają indywidualne uznanie jak i przyczyniają się do budowania lojalności i przywiązania do miejsca pracy. – mówi Małgorzata Frankowska, dyrektor HR, Benefit Systems

Następny panel dotyczył nowych aspektów pozafinansowej motywacji pracowników. Prowadzący Mirosław Kachniewski (Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych) w rozmowie z Aleksandrą Rudnicką (Coach i Trener, Wellbee) rozważali czy zdrowie psychiczne pracownika to benefit czy nowy standard? Jakie korzyści dla pracowników a jakie dla firm płyną z pozafinansowej motywacji pracownika? Jakie są wady motywacji finansowej?

Po krótkiej przerwie powrócił temat "Great Opportunity". W trakcie dialogu Piotra Biernackiego (Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych) oraz Romeo Grzębowskiego (Chief Inspiration Officer / Managing Partner, Extended Tools Polska) omówione zostały wyzwania oraz dobre praktyki związane z ludźmi w firmie w dobie pandemii, pracy zdalnej i hybrydowej oraz tzw. Great Resignation. W tej części słuchacze poznali odpowiedzi na pytania: Jak zatrzymać talenty w firmie w dobie „Great resignation”? Jak budować / odbudowywać zaangażowanie pracowników w czasach pandemii/pracy zdalnej/hybrydowej? Dlaczego angażowanie i rozwój ludzi to obecnie rola WSZYSTKICH LIDERÓW (w tym CEO) a nie tylko "zadanie dla HR"?

Następnie omówiona została problematyka kradzieży know-how przez pracowników. O typowych przypadkach kradzieży, o tym jak zapobiegać oraz jak reagować w takich przypadkach, w rozmowie z Robertem Wąchałą (Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych) opowiedziała Agnieszka Fedor (Partner, Adwokat, Sołtysiński Kawecki & Szlęzak).

Na koniec części merytorycznej pierwszego dnia Kongresu rozmawiano o nowoczesnych miejscach pracy. W tej części, ekspert z APN Promise Paweł Szymczuk (Head of Apple Enterprise Sales, APN Promise) w dialogu z Mirosławem Kachniewskim (Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych) opowiedział o: wzmocnieniu procesu onboardingu, zaangażowaniu pracowników a także najlepszych praktykach przy tworzeniu nowoczesnych miejsc pracy.

Na zakończenie pierwszego dnia kongresu uczestnicy wzięli udział w warsztatach integracyjnych -  Escape Game.

Drugiego dnia Kongresu odbyły się praktyczne warsztaty dotyczące m. in zagadnień takich jak:

  • Efektywne formy zatrudnienia kadry menedżerskiej i kluczowych specjalistów po wejściu w życie Polskiego Ładu
  • Oddech skutecznie redukuje stres – warsztaty z instruktorem oddechu
  • Zaangażowani pracownicy – jak nakłonić załogę do przekazywania wartościowych sygnałów?
  • Wzmocnij proces onboardingu, zaangażuj pracowników, powiel najlepsze praktyki
  • Trudne sprawy – rozwiązywanie umów o pracę w świetle nowych przepisów

Dwudniowe spotkanie zamknęła dyskusja panelowa pt. „Pocovidowa organizacja pracy”, w której eksperci: Jacek Jedut (Dyrektor Strategii i Usług HR, Orange), Mariusz Smoliński (Dyrektor Działu Badań i Analiz, ICAN Institute), Tina Sobocińska (HR4future, Founder & HR Strategic Advisor), Mirosław Kachniewski (Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych) oraz Magdalena Raczek-Kołodyńska (Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych) odpowiedzieli na pytanie: „Czy wrócimy do biur?”, a także opowiedzieli o organizacji miejsca pracy w domu, zakresie nadzoru i odpowiedzialności pracodawcy.

Organizatorem Kongresu było Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Partnerami wydarzenia byli: Benefit Systems, Crido, Extended Tools, Olesiński i Wspólnicy jako Partnerzy,  APN Promise i Unicomp-WZA jako Partnerzy Technologiczni oraz Deloitte Legal, Develor, Sołtysiński Kawecki Szlęzak, Wellbee jako Patroni.

Szczegółowe informacje dotyczące X Kongresu HR Spółek Giełdowych SEG są dostępne na stronie seg.org.pl

 

 

 

 

Drukuj artykuł
Patronem medialnym wydarzenia był portal HRPolska.pl

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.