W jakim stopniu działy HR są już analityczne? Badanie analityki HR

Patronat medialny

W Połowie 2019 roku 2 firmy Ctrl+HR i Concept Intelligence specjalizujące się w analizie danych w obszarze HR podjęły wyzwanie szukając odpowiedzi na jedno z najbardziej kluczowych pytań: Czy analityka HR jest przyszłością działów HR?

W tym celu w okresie 18 wrzesień – 18 października przeprowadzone zostało Pierwsze Badanie Stanu Analityki HR w Polsce. W badaniu duży nacisk położony został na jakość danych wejściowych. Uzyskano 115 wypełnionych ankiet ze 103 firm. Najbardziej zaangażowały się firmy z takich branż jak: finanse, produkcja, usługi, fmcg/handel spożywczy, IT, SSC/BPO, budownictwo, handel niespożywczy, zdrowie, high-tech/telekomunikacja, energetyka/paliwa, transport/logistyka, zdrowie.

Badanie zostało podzielone na 3 obszary: Budżetowanie kosztów personalnych, Kontroling HR oraz Analityka HR. Celem badania było znalezienie odpowiedzi co jest mierzone, monitorowane, planowane? Przy pomocy jakich narzędzi? Dla kogo wykonywane są analizy oraz w jakim celu?

Szczegółowa analiza wskazuje, że firmy coraz większą wagę przykładają do pracy na danych liczbowych. 84% firm uczestniczących w badaniu na zadane wprost pytanie: Czy analityka HR jest przyszłością działów HR? odpowiedziało twierdząco.

Jakie fakty mogą świadczyć o tym, że firmy w coraz większym stopniu pracują na danych? Chociażby informacja, że 80% wszystkich firm uczestniczących w badaniu kontroluje budżet osobowy. Ponadto 75% firm posiada opomiarowane i monitoruje takie obszary jak: poziom rotacji całkowitej, absencje oraz wynagrodzenia (benchmark). Z drugiej jednak strony tylko 33% firm posiada na stałe zatrudnionego pracownika dedykowanego w głównej mierze analityce personalnej.  Dodatkowo w badaniu znalazły się również obszary, które są opomiarowane w mniejszym stopniu, np.: HC ROI, koszty rotacji. Pomimo faktu, że 84% firm widzi w analityce HR przyszłość działów HR, to na podstawie zebranych danych widzimy, że działy HR w zdecydowanej większości nie są jeszcze analityczne.

Wyniki badania pokazują ciekawe zależności oraz skłaniają do głębszych przemyśleń. Możemy dowiedzieć się np. jaka jest zależność pomiędzy poziomem rotacji pracowników, a rodzajem podejmowanych przez firmy działań naprawczych. Badanie zostało wzbogacone komentarzami 22 niezależnych ekspertów (analityków HR, HR Biznes Partnerów, ekspertów Comp&Ben, specjalistów i dyrektorów, a także osób specjalizujących się w rozwiązaniach technologicznych dla HR), którzy poza odniesieniem się do prezentowanych wyników, podzielili się z nami swoimi dotychczasowymi doświadczeniami w tematach związanych z badaniem.


Pełny raport dostępny jest na stronie www.badaniehr.pl

Drukuj artykuł
Patronem medialnym badania jest portal HRPolska.pl

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.